Ecological Challenges in Theatre: the Case of Complicité - wykłady prof. Tomasza Wiśniewskiego w liceach w ramach programu Between.Edukacja

Między 25 listopada 2022 a 9 stycznia 2023 roku dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG, przeprowadził cykl 7 wykładów/warsztatów w języku angielskim pt. Ecological Challenges in Theatre: the Case of Complicité. W ramach projektu zrealizowano w sumie 28 godzin lekcyjnych, w których uczestniczyło 275 licealistów i studentów. Uczniowie VI LO w Gdyni odwiedzili Wydział Filologiczny UG, natomiast gospodarzami pozostałych spotkań były: II LO w Gdańsku, II LO w Sopocie, 2 PZS w Rumii, I LO w Wejherowie, XIX LO w Gdańsku oraz Akademia Mazowiecka w Płocku. Spotkania dotyczyły tematyki wyzwań ekologicznych podejmowanej przez działający współcześnie w Londynie teatr Complicité. W warsztatach szczególnie istotną rolę odgrywało kierowane do młodych odbiorców przedstawienie filmowe pt. Can I Live?, w którym twórcy w innowacyjny i przystępny sposób poruszają zagadnienia związane z zachodzącą obecnie katastrofą ekologiczną.

Profesor Tomasz Wiśniewski jest autorem monografii Complicite, Theatre and Aesthetics (Palgrave Macmillan 2016), a jednocześnie kierownikiem Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG.


Program Between.Edukacja

Edukacja stanowi kluczowy komponent oferowanych przez Between.Pomiędzy działań. Organizowane we współpracy ze szkołami warsztaty i wykłady kierowane są do licealistów. Program prowadzony jest w porozumieniu z konkretnymi nauczycielami pracującymi w różnych typach liceów. Wskazują oni na rzeczywiste potrzeby młodzieży oraz umożliwiają powiązanie cyklu zajęć z prowadzonymi przez nich przedmiotami. Program ma charakter dialogiczny, kreatywny i multimedialny oraz skupia się na możliwościach kontaktu z kulturą i sztuką za pośrednictwem nowoczesnych mediów. Wykorzystywane są urozmaicone techniki i metodologie nauczania – istotną rolę odgrywa dostępność literatury i teatru w internecie (witryna www.between.org.pl).

Program Between.Edukacja ma charakter otwarty (bezpłatny) i prowadzony jest pod kierunkiem kadry akademickiej. Uczestnikom zapewniamy dostęp do pakietu materiałów edukacyjnych w zakresie literatury i teatru polskiego oraz międzynarodowego wraz z konspektami umożliwiającymi różnorodne  ich wykorzystanie. Oferta stanowić może pomoc dydaktyczną oraz umożliwia urozmaicenie prowadzonych zajęć i kursów. Kluczowym założeniem programu jest zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu kulturalnym poprzez udostępnienie atrakcyjnych materiałów dostępnych w środowisku wirtualnym.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez Between.Pomiędzy działań znajdują się na stronie www.between.org.pl oraz na FB. W 2020 roku program wpisany był w ramy obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, a wspierany był przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • Partnerem programu Between.Edukacja jest Uniwersytet SWPS w Warszawie.
  • Koordynatorką programu Between.Edukacja jest Paulina Niedzielska, absolwentka kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi.
Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Styczeń 2023 - 10:31; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 18. Styczeń 2023 - 10:40; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka