Pożegnanie Profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej
wybitnej językoznawczyni, slawistki, kaszubolożki,
badaczki zabytków języka kaszubskiego i słownictwa języków słowiańskich,
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego z 1999 roku
na wniosek Wydziału Filologiczno-Historycznego
„za wybitne osiągnięcia w badaniach języków słowiańskich, zwłaszcza kaszubszczyzny, za szczególny udział w rozwoju kadry naukowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz za kształtowanie postawy tolerancji i otwartości w badaniach humanistycznych”.
W swoim życiu zawodowym Pani Profesor związana była z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Uhonorowana wraz z Rodzicami tytułem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.
Hołd oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

składają

Dziekan i Społeczność Akademicka
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2022 o godz. 13.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.


Hanna Popowska Taborska (ur. 22 marca 1930 – zm. 6 grudnia 2022)

Drogę naukową rozpoczęła pod opieką prof. Zdzisława Stiebera w Uniwersytecie Łódzkim, aby w 1954 r. trafić do zorganizowanego przez niego w Polskiej Akademii Nauk zespołu badaczy „Atlasu językowego kaszubszczyzny”; brała udział w pracach nad AJK na każdym etapie, a od tomu VII była jego redaktorem. Pracowała z ks. Bernardem Sychtą nad obu jego słownikami – t. 3. Słownictwo kociewskie przygotowała po śmierci autora do druku. Napisała dziesiątki artykułów kaszubistycznych zebranych w trzech tomach „Szkiców z kaszubszczyzny”. Przygotowała wiele materiałów źródłowych, opiniowała, recenzowała niezliczone prace. Jako autorka stosunkowo niewielkiej, ale znaczącej książeczki „Kaszubszczyzna/ Zarys dziejów” wydanej w 1980 r. Przyczyniła się do wzrostu poczucia tożsamości wielu Kaszubów. We współpracy z prof. Wiesławem Borysiem (1939-2021) podjęła się epokowego wręcz zadania opracowania „Słownika etymologicznego kaszubszczyzny” (t. I-VI, Warszawa 1994-2010).

Była członkiem-założycielem Instytutu Kaszubskiego. W 1999 roku Uniwersytet Gdański uhonorował Ją tytułem Doctora Honoris Causa.

Będąc na naukowej emeryturze z zainteresowaniem i śledziła rozwój kaszubskiego języka literackiego, z ciekawością i przychylnością recenzowała projekty wydawnicze Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Grudzień 2022 - 11:20; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Grudzień 2022 - 10:13; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka