Zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt na Filologicznym