Centrum Teatralne Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Jana Ciechowicza

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 26 maja 2022 r. patronem nowo powstałego Centrum Teatralnego UG został prof. dr hab. Jan Ciechowicz, który odegrał kluczową rolę w ustanowieniu na Wydziale Filologicznym Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk. Działalność Centrum jego imienia będzie się skupiała na projektach naukowych, teatralnych i dydaktycznych. 

Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym przez nową jednostkę UG było otwarcie wystawy poświęconej twórczości Józefa Wybickiego. Szczególnie wyeksponowana w tej galerii jest komedia wybitnego polskiego pisarza pt. „Kulig”. Na wystawie znajdziemy m.in. recenzje, projekty kostiumów oraz zdjęcia spektaklu, którego premiera odbyła się 50 lat temu w Teatrze Wybrzeże.

- 26 czerwca w Sali Teatralnej im. Jerzego Limona nasi studenci pod wodzą pani Marzeny Nieczui-Urbańskiej zaprezentują swoją wersję „Kuligu” - dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG, kierownik Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk na Wydziale Filologicznym,   zapowiedziała kolejne przedsięwzięcie Centrum Teatralnego UG.

Nadanie nowej jednostce imienia prof. dr hab. Jana Ciechowicza ma duże znaczenie dla jej twórców:

- On był takim teatralnym człowiekiem orkiestrą - znakomitym badaczem, dydaktykiem, który potrafił fenomenalnie zarażać słuchaczy własną teatralną pasją, orędownikiem wychodzenia z teatromanią poza mury uczelni. Sama jestem żywym przykładem, takiej „zarażonej” za młodu przez profesora teatromanki - wspomina badacza prof. Małgorzata Jarmułowicz.  

Jednym z głównych działań prof. Jana Ciechowicza była popularyzacja wiedzy o teatrze. Jest to też jeden z celów Centrum jego imienia. W dokumencie powołującym jednostkę do życia czytamy o trzech rodzajach projektów - naukowych, teatralnych i dydaktycznych.

- Do zadań Centrum Teatralnego UG leży aktywizowanie, inicjowanie oraz koordynowanie różnych działań zwizanych z edukacją teatralną i z teatrem żywym. Te wydarzenia mają być budowane w oparciu o nasze rodzime siły kadrowe. Chodzi tu nie tylko o moich kolegów z Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk, ale także o innych badaczy z podobnych instytutów w całej Polsce - tłumaczy prof. Małgorzata Jarmułowicz

Już w przypadku wcześniej wspomnianego wernisażu Centrum Teatralne UG imienia Profesora Jana Ciechowicza  nawiązało współpracę z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Studencki spektakl ”Kulig” reżyseruje jedna z aktorek Teatru Wybrzeże. We wrześniu wystawa Józefa Wybickiego, prezentowana w tej chwili w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego powędruje do innych instytucji m.in. do Biblioteki Miejskiej im. Józefa Wybickiego w Sopocie. Zatem współpraca jest na priorytetowym elementem działalności nowej jednostki UG.

Tekst: Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG
Fot. Szymon Brzóska
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 31. Maj 2022 - 12:21; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 31. Maj 2022 - 12:22; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka