Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego

Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego (”ABO UG”) to projekt w ramach którego studenci, doktoranci i pracownicy UG mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój uczelni. Do wydania jest 200 tys. złotych. Projekty będzie można zgłaszać już od 1 czerwca.

z

Pierwsza edycja ABO UG rusza już 1 czerwca, adresowana jest do studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Zgłaszanie projektów odbywa się w formie elektronicznej w portalu pracownika lub studenta w zależności od kategorii, lub na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.

- Formularz jest prosty, zależy nam na tym, by zachęcić społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego do udziału we wspólnym projektowaniu przestrzeni uczelni. Czekamy na projekty inwestycyjne lub remontowe, które będą możliwe do zrealizowania w obiektach UG i na terenach zewnętrznych należących do uczelni – zachęca Prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG.

Na realizację edycji 2022 przeznaczono pulę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów, oraz 100 tys. zł na te złożone przez pracowników.

Na zgłaszanie swoich pomysłów autorzy mają czas do 30 czerwca br. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia dowolnej liczby projektów.

- Osoby, które w momencie naboru wniosków projektowych są jednocześnie pracownikami i studentami lub doktorantami UG, mogą zgłaszać projekty w obu kategoriach, z zastrzeżeniem, że nie może to być ten sam projekt, złożony w obu kategoriach – dodaje Piotr Szpajer, koordynator ds. Akademickiego Budżetu Obywatelskiego.

Po zakończeniu etapu składania projektów powołany przez Rektora zespół zajmie się weryfikacją zgłoszonych projektów pod kątem formalnym. Oceniona zostanie zgodność  
z wymogami regulaminowymi, a także wycena projektu.

Ostateczną listę projektów zatwierdzoną przez komisję konkursową do etapu głosowania, poznamy na początku października. Głosowanie w formie elektronicznej odbędzie się w portalu pracownika i studenta w terminie od 17 do 24 października br.

W trakcie głosowania będzie można wybrać maksymalnie 3 projekty z listy.  Wyniki głosowania, w tym wybrane do realizacji projekty z największym poparciem w obu kategoriach, poznamy do 4 listopada br.  Zostaną one następnie ujęte w planie rzeczowo-finansowym  UG 2023 i zrealizowane w kolejnym roku.

Regulamin „ABO UG” i najważniejsze informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 31. Maj 2022 - 10:26; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 31. Maj 2022 - 10:28; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka