III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wielkie Religie Świata w Języku i Kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: Wspólne Dziedzictwo"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie Religie Świata w Języku i Kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: Wspólne Dziedzictwo, która odbędzie się w trybie zdalnym (on-line) w dniach 17‒18 listopada 2022 r. Konferencja jest organizowana przez Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa oraz Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

- Zbyt wielkie to kultury: polska i żydowska, i za długo pozostawały w ścisłych kontaktach, aby jedna na drugą nie wywarły wpływu - pisał językoznawca prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Jednym z nadchodzących wydarzeń, które poruszy tę relację między dwoma cywilizacjami jest międzynarodowa konferencja Naukowa “Wielkie religie świata w języku i kulturze” organizowana 17-18 listopada 2022 r. przez Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa oraz Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich.

Jest to już trzecia edycja wydarzenia. W tym roku tematem przewodnim jest wspólne dziedzictwo Judaizmu i Chrześcijaństwa. Konferencja jest otwartym forum dla filologów, etnografów oraz teologów reprezentujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki akademickie. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje badania w zakresie interakcji chrześcijaństwa i judaizmu na płaszczyźnie językowo-kulturowej.

Tegoroczna edycja jest prawdziwie międzynarodowa. Językiem konferencji jest polski, rosyjski jak i ukraiński. Udział mogą brać badacze z prawie każdej części świata, ponieważ wydarzenie odbędzie się całkowicie online na platformie MS Teams. Jedynym wyjątkiem są naukowcy z ośrodków badawczych w Rosji i Białorusi. - W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i stanowiskiem ministerstwa oraz uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nie przewidujemy udziału w konferencji badaczy z tych uczelni - piszą organizatorzy wydarzenia.

z

  • Języki konferencji: polski, rosyjski, ukraiński.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 6. Maj 2022 - 12:56; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 7. Październik 2022 - 12:01; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka