Artykuł dr. hab. Mikołaja Rychło, prof. UG, z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki zdobył maksymalną punktację dla artykułów naukowych - 200

Miło nam poinformować, że artykuł dr. hab. Mikołaja Rychło, prof. UG, z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki pt. "Slavic and Germanic reflexes of the Proto-Indo-European root *h2ueh1- 'wind': A comparative study" zdobył maksymalną, według Bazy Wiedzy UG, punktację dla artykułów naukowych - 200 punktów. Jest to to trzecie takie osiągnięcie na naszym Wydziale od 2019 roku i pierwsze w dyscyplinie językoznawstwo. 
 
Artykuł przedstawia analizę diachroniczną polskiego słowa wiatr oraz angielskiego wind przeprowadzoną w nowym podejściu do badań komparatywnych rozwijanym przez autora artykułu. Uwzględniając wyrazy pokrewne w innych językach praca stawia sobie następujące dwa cele: po pierwsze, odsłonić ukryte procesy słowotwórcze oraz ujawnić ich ślady we współczesnej polszczyźnie i angielszczyźnie; po wtóre, wyjaśnić ewolucję wspólnego rdzenia obu słów odtwarzając ich rozwój od czasu wspólnoty praindoeuropejskiej. Objaśnienie motywacji dla ang. wind nie nastręcza trudności: jest to historyczny imiesłów czynny czasu teraźniejszego, szczątkowo zachowany w nielicznych skamielinach słowotwórczych w angielszczyźnie: friend, fiend, i wind; a w języku niemieckim, wciąż produktywny. Trudniejsze jest jednak ustalenie genezy pol. wiatr. Artykuł rozważa kilka scenariuszy i usiłuje uzupełnić brakujące ogniwa w dotychczasowych objaśnieniach. Aby zrozumieć lepiej ich ścieżki rozwoju dźwiękowego, zidentyfikowane zostały przekształcenia fonetyczne, które przeobraziły wspólne prapostacie. Zmiany te zostały zilustrowane dalszymi przykładami, a w podsumowaniu zostały uporządkowane chronologicznie.
 
Pełny tekst dostępny online:
 
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 8. Czerwiec 2021 - 14:08; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 16. Czerwiec 2021 - 08:29; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka