fbpx Tutoring na Wydziale Filologicznym w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Tutoring na Wydziale Filologicznym w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki

Tutoring na Wydziale Filologicznym w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki

Tutoring w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki na Wydziale Filologicznym UG w roku akademickim 2020/2021 prowadzą nasi doświadczeni tutorzy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistki: dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska, prof. UG, dr Beata Karpińska-Musiał oraz z Instytutu Lingwistyki Stosowanej: dr Magdalena Grabowska i dr Grzegorz Grzegorczyk.
______________________________________________________
dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska, prof. UG
(Instytut Anglistyki i Amerykanistyki)
Z wykształcenia jestem anglistą (mgr UG) oraz ekonomistą (mgr PG). Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami i komercjalizacji wiedzy (PG) oraz z tematyki zarządzania strefą euro (UG). Pracę doktorską poświęciłam tłumaczeniu terminów związanych z bankowością inwestycyjną, zaś habilitacja dotyczyła tożsamości językowej. Interesuję się nauką języków obcych, pasjonuje mnie kultura Włoch i Japonii.
Ukończyłam liczne kursy związane z tutoringiem i coachingiem, edukacją spersonalizowaną zajmuję się od lat.
Tutoring w zakresie akademickim oferuję w zakresie komunikacji interpersonalnej i  międzykulturowej, tłumaczeń i lokalizacji, tożsamości, dydaktyki języka biznesu,  metafor i symbolizmu w języku, wielojęzyczności i polityki językowej, zarządzanie projektami, ekonomii języka i języka ekonomii.  Tutoring według mnie to także praca nad samym sobą, poszerzanie swoich horyzontów, zdobywania nowych umiejętności, praca nad komunikacją werbalną i pozawerbalną, doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. W związku  z tym moje podejście do tutoringu jest holistyczne, pozwalające uczestnikom nie tylko na dyskusję merytoryczna, lecz jest  także ukierunkowane na wzbogacanie szeroko pojętych umiejętności interpersonalnych.

dr Beata Karpińska-Musiał
(Instytut Anglistyki i Amerykanistyki)
Jestem magistrem anglistyki oraz doktorem pedagogiki. Pracuję w Uniwersytecie Gdańskim od 16 lat, a edukację spersonalizowaną uprawiam intensywnie w praktyce oraz badam ją naukowo od ponad 6 lat. Jako akredytowana przez Collegium Wratislaviense tutorka, certyfikowana mentorka (Stowarzyszenie PROMENTOR) oraz trenerka tutorów pracuję nieustannie, obok regularnej pracy akademickiej, nad wspieraniem w rozwoju akademickim zarówno studentów w murach Uniwersytetu Gdańskiego, jak też tutorów z różnych uczelni w Polsce.
Zapraszam na tutoriale poświęcone tematom w bardzo szerokim spektrum zagadnień pedagogicznych oraz glottodydaktycznych. Bezpośrednio w obszarze moich zainteresowań badawczych leżą dydaktyka akademicka i językowa (FLT), jakość kształcenia, rozwijanie postaw społecznych w relacjach nauczyciel – uczeń/student, porozumienie bez przemocy, komunikacja w tutoringu oraz w relacjach zawodowych, społecznych i edukacyjnych. Równie często zajmuję się w projektach studenckich oraz tutorialach zagadnieniami motywacji nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce, przemocą symboliczną w szkołach, specyficznymi problemami w uczeniu się, budowaniem podmiotowości ucznia, psychologią pozytywną.
Oferuję tutoriale które mogą, ale nie muszą dotyczyć bezpośrednio ww. wspomnianych obszarów. Zawsze podążam w nich za pasjami i zainteresowaniami tutees, pomagam też wydobyć owe zainteresowania z bogatych, a nie zawsze uświadamianych zasobów każdego studenta czy studentki. Pracuję zarówno w tutoringu czysto naukowym, jak też rozwojowym.
Więcej o mnie, moim podejściu do kształcenia oraz obszarach współpracy tutaj: www.be3tutomento.com

dr Magdalena Grabowska
(Instytut Lingwistyki Stosowanej)
Z wykształcenia jestem anglistką. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu tutoringu i coachingu w edukacji w Collegium Da Vinci oraz kurs coachingu według standardów ICF w Szkole Coachów Meritum.
Tutoring, w moim rozumieniu, to przede wszystkim relacja oparta na zaufaniu, która sprzyja harmonijnemu rozwojowi człowieka. Tutoring pozwala na rozpoznanie swoich mocnych stron, określenie celów oraz dążeń. Tutor towarzyszy podopiecznemu w procesie realizacji tych celów.
Moje zainteresowania naukowe dotyczą obszaru etnografii lingwistycznej. Zbadałam i opisałam kulturę komunikacyjną w społeczności baptystycznej.  Badam dyskurs religijny, w tym także dyskurs religijny osób LGBT+. Interesuje mnie narracja tożsamościowa osób o nieheteronormatywnej orientacji psychoseksualnej. Chętnie badam także dyskurs medialny z zakresu praw człowieka. Jak dotąd, osoby, z którymi pracowałam tutoringowo były zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy na temat komunikacji, feminizmu oraz problematyki LGBT+.
Oprócz tutoringu naukowego, oferuję również sesje rozwojowe z zakresu coachingu. Dzięki narzędziom, które poznałam na kursie w szkole Meritum, potrafię pomóc w podjęciu decyzji, przygotowaniu się do zmiany w życiu czy rozwiązaniu konfliktu.

dr Grzegorz Grzegorczyk
(Instytut Lingwistyki Stosowanej)
Pracuję jako tutor od 2013 roku w dwóch obszarach: rozwojowym i akademickim. Co możecie zyskać dzięki ucząc się ze mną? Najlepiej opowie o tym jedna z moich studentek i podopiecznych w procesie tutorskim, Aleksandra Kaczmarek: https://drive.google.com/file/d/1pkGXKNBvYzPg3H9SZ91hkJZ25pfd0al9/view?usp=sharing
W tutoringu typowo akademickim proponuję tematy z obszaru badań nad językiem oraz komunikacją. Mogę też wspomóc osoby chcące wypracować sobie narzędzia krytycznego myślenia i efektywnego pisania. Studenci, którzy pracowali ze mną interesowali się też językiem perswazji, retoryką rozmowy, filozofią języka, metaforyką, językiem jako narzędziem poznawania i rozumienia świata, itp.
Prowadziłem procesy edukacyjne w obszarze psychoedukacji, wspomagając studentów w nabywaniu i podnoszeniu umiejętności autoprezentacji i prowadzenia wystąpień publicznych, zarządzania sobą w czasie, budowania motywacji wewnętrznej, wydobywaniem ich mocnych stron, projektowaniem kariery zawodowej oraz radzenia sobie ze stresem.
Oprócz tego pomogłem wielu osobom w budowaniu zdrowych relacji,  rozwiązywaniu problemów decyzyjnych oraz podnoszeniu kompetencji interpersonalnych.
Więcej informacji o mnie można znaleźć tu: http://grzegorzgrzegorczyk.pl/o-mnie i tu: http://grzegorzgrzegorczyk.pl/oferta

 

Tutorzy:

zzy
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 8:32