fbpx Organizacja zajęć na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym 2020/2021/ Announcement on teaching and learning at the Faculty of Languages in the winter semester 2020/2021 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Organizacja zajęć na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym 2020/2021/ Announcement on teaching and learning at the Faculty of Languages in the winter semester 2020/2021

Organizacja zajęć na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym 2020/2021/ Announcement on teaching and learning at the Faculty of Languages in the winter semester 2020/2021

Komunikat w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym 2020/2021

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ustala się następującą organizację zajęć na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym 2020/2021.

 1. Wszystkie wykłady realizowane będą zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams lub innej aplikacji zaakceptowanej przez dziekana.
 2. Wybrane zajęcia, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się muszą być realizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, będą odbywać się stacjonarnie.
 3. Zajęcia, o których mowa w pkt. 2 będą odbywać się w dużych salach, umożliwiających zapewnienie dystansu społecznego.
 4. Listy zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym zostaną opublikowane na stronach internetowych jednostek prowadzących poszczególne kierunki studiów.
 5. Plan zajęć zostanie ułożony tak, aby jednego dnia studenci realizowali zajęcia stacjonarne lub zajęcia zdalne.
 6. W miarę możliwości zajęcia odbywające się na wydziale będą planowane dla danej grupy studenckiej w jednej sali, aby ograniczyć przemieszczanie się studentów po wydziale.
 7. Wszystkie zajęcia na wydziale będą się odbywać z zapewnieniem środków bezpieczeństwa, za zgodą dziekana i monitorowaniem liczby osób przebywających równocześnie w budynku.
 8. Przed rozpoczęciem roku akademickiego pracownicy oraz studenci otrzymają informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w budynkach Wydziału Filologicznego (Wita Stwosza 51, Wita Stwosza 55, Wita Stwosza 58).

Lista zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi.


Approach to teaching and learning at the Faculty of Languages in the winter semester 2020/2021

Announcement on teaching and learning at the Faculty of Languages in the winter semester 2020/2021

With reference to Regulation 86/R/20 of the Rector of the University of Gdańsk of 24 August 2020 on teaching and research activities of the University of Gdańsk at the time of emergency due to the risk of SARS-Cov-2 coronavirus transmission in the winter semester of the academic year 2020/ 2021 the following approach to teaching and learning is adopted at the Faculty of Languages in the winter semester 2020/2021:

 1. All lectures will be delivered via the MS Teams application or another distance teaching tool approved by the Dean.
 2. Selected classes which require direct contact in order to ensure learning outcomes will be conducted in the Faculty facilities.
 3. The classes referred to in point 2 will be conducted in large halls to ensure social distance.
 4. The lists of classes in direct contact with academic teachers will be available from websites of the units which manage study programs.
 5. Students' timetables will have either online-only or on-site only classes on a given day.
 6. As far as possible, the on-site classes for a given student group will be planned in one room at the Faculty in order to limit the need for transfer around the facility.
 7. All classes at the Faculty will be held in compliance with security measures and with the Dean's consent. The number of people present in the building will be monitored.
 8. Before the classes begin, employees and students will receive information on the safety rules in force in the buildings of the Faculty of Languages (Wita Stwosza 51, Wita Stwosza 55, Wita Stwosza 58).

List of classes conducted on-site in direct contact with teachers.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 września 2020 roku, 14:44