fbpx Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nabór do Programu stypendialnego dla studentów i naukowców POLONISTA 2020 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nabór do Programu stypendialnego dla studentów i naukowców POLONISTA 2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nabór do Programu stypendialnego dla studentów i naukowców POLONISTA 2020

z

Nowością w tegorocznej edycji Programu jest możliwość składania wniosków w naborze przez naukowców, zainteresowanych językiem, kulturą i historią Polski, a także rozszerzenie oferty dla studentów o stypendia na pełne studia polonistyczne II stopnia.

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.

Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce), laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci - stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów. Studia odbywają się w języku polskim.

W ramach Programu naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, których celem jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku przyjmującym, intensywna nauka języka polskiego. Wnioskodawcy w toku rekrutacji muszą przedstawić zaproszenie z Ośrodka goszczącego potwierdzające gotowość przyjęcia stypendysty NAWA.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2020 roku o godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login
Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2020 roku.
Wszystkie niezbędne informacje o Programie oraz Regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 marca 2020 roku, 10:32