fbpx Współpraca Instytutu Filologii Germańskiej z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Współpraca Instytutu Filologii Germańskiej z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie

Współpraca Instytutu Filologii Germańskiej z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie

Instytut Filologii Germańskiej uzyskał zgodę na współpracę z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu w Düsseldorfie na lata 2020-2022, finansowaną przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). W ramach tej współpracy co roku dwoje studentów germanistyki będzie mogło kontynuować przez semestr studia w partnerskim Instytucie, jedna doktorantka / jeden doktorant wyjechać na dłuższy pobyt badawczy, a czworo pracowników na dwutygodniowe kwerendy połączone z możliwością wygłoszenia wykładu. Planowane są też wspólne warsztaty w Gdańsku dla studentów i pracowników związane z tematyką projektu Język, literatura, pamięć i płeć w przestrzeniach transkulturowych – pierwsze takie warsztaty przewidziane są w październiku 2020 r.

Instytutowi Filologii Germańskiej serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 lutego 2020 roku, 13:30