fbpx "Studia Rossica Gedanensia" tom 6 | Wydział Filologiczny

"Studia Rossica Gedanensia" tom 6 | Wydział Filologiczny

"Studia Rossica Gedanensia" tom 6

Ukazał się tom 6 rocznika "Studia Rossica Gedanensia" pod redakcją naukową Zbigniewa Kaźmierczyka i Katarzyny Wojan. Tom został wydany we współpracy z Towarzystwem Literackim imienia Adama Mickiewicza – Oddziałem Gdańskim.
 
Tom zawiera 25 tekstów uczonych polskich i zagranicznych (z Białorusi, Rosji, Japonii), w tym 19 artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii i kultury intelektualnej, filologii śledczej, teorii przekładu.
Periodyk udostępnia też na swych łamach – jako pierwszy w Polsce – fragment przekładu rozdziału książki Nadieżdy D. Gorodeckiej Acceptance of Humiliation as a National Ideal (London 1938) – wybitnego dzieła rosyjskiej emigrantki i teologa, opublikowany w jej języku natywnym.
 
Niniejszy tom jest wyrazem kilkuletniej, zacieśnionej współpracy z badaczami z Narodowej Akademii Nauk Białorusi.
 
z
"Studia Rossica Gedanensia" tom 6 został zamieszczony na stronie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/issue/view/302
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 stycznia 2020 roku, 14:51