fbpx Fenomen Stirlitza książka dr. Marcina Trendowicza | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Fenomen Stirlitza książka dr. Marcina Trendowicza

Fenomen Stirlitza książka dr. Marcina Trendowicza

Zapraszamy do lektury ksiażki dr. Marcina Trendowicza z Instytutu Rusycystyki i studiów Wschodnich zatytułowanej Феномен Штирлица. Образ советского разведчика в русском языке и культуре современной России wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w 2019 roku.
Monografia wpisuje się w nurt współczesnych badań językoznawczych zorientowanych na paradygmat antropocentryczny, a jej głównym celem jest całościowa i kompleksowa charakterystyka fenomenu Stirlitza, jak również sposobów jego odzwierciedlenia we współczesnym języku rosyjskim. Przedmiotem badań w niniejszej monografii są lingwistyczne przejawy funkcjonowania analizowanego fenomenu, tj. cykl dowcipów (rozpatrywany przede wszystkim w kategoriach gatunków mowy) oraz zjawiska precedensowe (nazwy, teksty, wypowiedzi) związane z obiektem badań. Warstwa językowa badanego zjawiska przedstawiana jest na szerokim tle kulturowym, niezbędnym do zrozumienia specyfiki fenomenu Stirlitza w języku rosyjskim i kulturze Rosji.
Materiałem źródłowym do badań posłużył przede wszystkim tekst powieści J. Siemionowa pt. "Siedemnaście mgnień wiosny" oraz serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem w reżyserii T. Lioznowej, teksty dowcipów o Stirtlizu (w łącznej liczbie około 1000 jednostek), teksty wchodzące w skład Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, a także inne teksty (przede wszystkim o charakterze publicystycznym) z współczesnych źródeł drukowanych i internetowych.
z
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 listopada 2019 roku, 11:02