fbpx Zapobieganie objawom agresji lub dyskryminacji | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zapobieganie objawom agresji lub dyskryminacji

Zapobieganie objawom agresji lub dyskryminacji

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego: e-mail: ksb@ug.edu.pl, telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76, osobiście pokój 104 i 215 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8.

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Security Systems Office: e-mail: ksb@ug.edu.pl, telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76, personally Gdańsk Str. Bażyńskiego 8 room's number 104 i 215.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 października 2019 roku, 10:35