fbpx Prof. Dušan-Vladislav Paždjerski członkiem rady redakcyjnej serii wydawniczej Współczesna Literatura Postjugosłowiańska | Wydział Filologiczny

Prof. Dušan-Vladislav Paždjerski członkiem rady redakcyjnej serii wydawniczej Współczesna Literatura Postjugosłowiańska | Wydział Filologiczny

Prof. Dušan-Vladislav Paždjerski członkiem rady redakcyjnej serii wydawniczej Współczesna Literatura Postjugosłowiańska

Dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG, kierownik Katedry Slawistyki na Wydziale Filologicznym UG został członkiem prestiżowej Rady Redakcyjnej nowo tworzonej serii wydawniczej Współczesna Literatura Postjugosłowiańska, planowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
W ramach serii będą publikowane przekłady dzieł literackich pisarzy młodego pokolenia, reprezentujących wszystkie kraje powstałe po rozpadzie Jugosławii w 1990 roku – Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Serbię, Słowenię i Macedonię.
Celem serii jest zapoznanie polskiego czytelnika z przemianami politycznymi i kulturowo-społecznymi państw postjugosłowiańskich w latach 1990–2019. Prezentacja dzieł pisarzy z poszczególnych krajów regionu umożliwi pokazanie postransformacyjnej rzeczywistości bałkańskiej z różnych punków widzenia. W ten sposób przybliżone zostana czytelnikom zagadnienia związane z tożsamością kulturową, religią, obyczajami czy codziennym życiem mieszkańców krajów byłej Jugosławii.
 
W celu realizacji tej poznawczej misji promowane będą publikacje w środowisku literaturoznawców, naukowców, a także wszystkich osób zainteresowanych  regionem.
 
W skład Rady Redakcyjnej wchodzą następujące osoby:
  • prof. dr hab. Małgorzata Skowronek UŁ,
  • prof. dr hab. Ivan Petrov UŁ,
  • prof. dr hab. Dejan Ajdačić UŁ (profesor wizytujący)
  • dr Rafał Majda, Kanclerz UŁ,
  • prof. dr hab. Izabela Lis-Wielgosz UAM,
  • prof. dr hab. Magdalena Dyras UJ,
  • prof. dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski UG,
  • prof. dr hab. Leszek Małczak UŚ,
  • prof. dr hab. Zdzisław Darasz UW,
  • prof. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak AHE.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 czerwca 2019 roku, 9:54