fbpx Wystawa fotografii i katalog "Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastrojowe Kaszub" w Moguncji | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wystawa fotografii i katalog "Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastrojowe Kaszub" w Moguncji

Wystawa fotografii i katalog "Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastrojowe Kaszub" w Moguncji

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza (IFG) zaprasza do Moguncji/Mainz na wystawę fotografii Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastrojowe Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei. Wystawa zostanie pokazana w okresie 25 czerwca – 15 sierpnia w centrum wystawienniczym Schule des Sehens na terenie kampusu Johannes Gutenberg Universität. Ekspozycja jest wynikiem projektu typu „forschendes Lernen” [nauczanie poprzez badanie], zrealizowanego przez Pracownię Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza (Instytut Filologii Germańskiej) we współpracy z Institut für Medien, Film-, Theater- und Kulturwissenschaft w Johannes Gutenberg Universität (Mainz). Wystawie towarzyszy dwujęzyczny katalog.

Poruszając się pomiędzy historią, literaturą a teraźniejszością Kaszub jako regionu polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego uczestnicy projektu – studenci antropologii kulturowej/etnografii na uniwersytecie w Moguncji oraz filologii germańskiej i etnofilologii kaszubskiej na UG − odkrywali różne poziomy znaczeniowe fotografii. Analizując krytycznie obrazowanie nastroju Kaszub uwrażliwiali oko na kulturowo ukształtowane sposoby postrzegania i wizualizacji oraz zmiany znaczenia w zależności od kontekstu. W ramach badań poddali refleksji pojęcia obcości i swojskości oraz ich hybrydyzacje, a także zmienność w czasie i przestrzeni autopostrzegania badacza w terenie w odniesieniu do tych kategorii poznawczych.

W październiku planujemy prezentację wyników projektu na Uniwersytecie Gdańskim (zaczynamy 4 października!), a następnie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Wejherowie i Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach.

Więcej: http://www.narracjepogranicza.eu

z

Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei / Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastrojowe Kaszub, red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i Oliwia Murawska, Gdańsk: Instytut Kaszubski 2019, ss. 248

Dwujęzyczny, polsko-niemiecki katalog z elementami kaszubskojęzycznymi towarzyszy wystawie fotografii. Publikacja i wystawa powstały w ramach projektu typu „forschendes Lernen” [nauczanie poprzez badanie], zrealizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej (Pracownię Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza) we współpracy z Institut für Medien, Film-, Theater- und Kulturwissenschaft w Johannes Gutenberg Universität (Mainz).

Tom zawiera teksty 20 uczestników projektu, młodszych i starszych badaczy, odwołujące się koncepcji z zakresu borderlands studies, imagologii literackiej, interkulturowości i etnografii zmysłów. Znaleźć w niej można także wybór fragmentów tekstów teoretycznych i źródłowych (Friedrich Nietzsche, Aleksander Majkowski, Izydor Gulgowski i Jean Baudrillard) oraz fotografie powstałe podczas badań terenowych, które odbyły się w maju ubiegłego roku. Fotografie uczestników projektu zestawiono z historycznymi ze spuścizny Teodory i Izydora Gulgowskich, użyczonymi przez Muzeum − Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Katalog zawiera także zdjęcia wybranych obiektów związanych z działaczami ruchu kaszubsko-pomorskiego Aleksandrem Majkowskim i Teodorą Gulgowską, które przechowuje Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Na język polski teksty przełożyła Marta Turska (IFG).

Więcej: http://www.narracjepogranicza.eu

z

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 lipca 2019 roku, 10:30