Akredytacja Tutorska dla Wydziału Filologicznego | Wydział Filologiczny

Akredytacja Tutorska dla Wydziału Filologicznego

Uroczystość wręczenia Akredytacji Tutorskiej dla Wydziału Filologicznego miała miejsce 31 maja 2019 podczas 6. Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W imieniu 6 tutorów akademickich, którzy przeszli kurs akredytacji II stopnia, certyfikat Akredytowany Praktyk Tutoringu odebrała dr Beata Karpińska-Musiał z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG.

zzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 lipca 2019 roku, 14:47