fbpx Czasopismo „Studia Germanica Gedanensia” na europejskiej liście referencyjnej ERIH PLUS | Wydział Filologiczny

Czasopismo „Studia Germanica Gedanensia” na europejskiej liście referencyjnej ERIH PLUS | Wydział Filologiczny

Czasopismo „Studia Germanica Gedanensia” na europejskiej liście referencyjnej ERIH PLUS

Czasopismo „Studia Germanica Gedanensia” zostało wprowadzone na europejską listę referencyjną czasopism ERIH PLUS (12.02.2019). Czasopismo jest wydawane przez Instytut Filologii Germańskiej i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Ukazuje się od 1993 roku jako rocznik, a od 2012 roku jako półrocznik – opracowywane są co roku dwa numery tematyczne: literaturoznawczy i językoznawczy, anonsowane oddzielnym Call for Papers.

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=495214

Pierwsza lista czasopism ERIH (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) została utworzona w 2008 r. przez francuską organizację European Science Foundation (ESF) i obejmowała tylko czasopisma z dyscyplin humanistycznych. Od 2014 r. podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie listy jest Norwegian Social Science Data Services (NSD) z siedzibą w Bergen, a lista pod nazwą ERIH PLUS została poszerzona o czasopisma z dziedziny nauk społecznych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 lutego 2019 roku, 14:06