Piąty tom czasopisma "Studia Rossica Gedanensia" | Wydział Filologiczny

Piąty tom czasopisma "Studia Rossica Gedanensia"

 
Ukazał się jubileuszowy piąty tom czasopisma naukowego "Studia Rossica Gedanensia" pod redakcją Katarzyny Wojan, Zbigniewa Kaźmierczyka, Olgi Makarowskiej, Żanny Sładkiewicz i Karoliny Wielądek, będący wymiernym efektem dobrej współpracy naukowej z polskimi i zagranicznymi instytucjami nauki.  
 
Prace do tomu nadesłali badacze z Białorusi, Japonii, Łotwy, Rosji i Ukrainy, a także polscy. W gronie autorów są pracownicy Narodowej Akademii Nauk Białorusi – prof. dr hab. Valerij Maksimowicz, dr Siergiej San'ko, doc. dr Inessa Morozova, mgr Natalia Bachanowicz, Rosyjskiej Akademii Nauk – dr Ija Nieczajewa i dr Maksim Fiodorow, a także młodszy pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN – mgr Daria Ławrynow (łącznie zebrano 7 artykułów napisanych przez akademików).  
Po raz kolejny zechcieli z nami współpracować prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, prof. dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. dr hab. Walentyna Masłowa (Białoruś), prof. dr hab. Łarysa Raciburskaja (Rosja), a także prof. em. dr hab. Anna Majmieskułow i dr hab. Magdalena Dąbrowska. Na podkreślenie zasługuje też udział absolwentki rusycystyki gdańskiej – Agnieszki Langowskiej, prezentującej wyniki badań uzyskane w pracy dyplomowej pod kierunkiem dr Ewy Konefał.  
 
W niniejszym tomie zamieszczono 35 tekstów naukowych, tj. 19 (54%) zagranicznych autorów i 16 polskich, w tym 25 oryginalnych artykułów naukowych, tj. aż 16 (64%) autorów z zagranicy i 9 polskich.  
 z
Podsumowanie  rocznicowe
 
W latach 2014–2018 na łamach pięciu tomów rocznika "Studia Rossica Gedanensia" znalazły się 203 teksty, na które złożyły się artykuły oryginalne, recenzyjne, omówienia, bibliografie, sprawozdania naukowe, laudacje, nekrologi, wywiady i in.  
Do druku przyjęto 77 prac zagranicznych autorów i 126 krajowych. Teksty zagraniczne stanowiły 38% opublikowanych. Korpus  oryginalnych artykułów naukowych utworzyło 131 prac, tj. 67 (51%) nadesłanych z zagranicy i 64 z Polski.  
 
Tak duża liczba opublikowanych w roczniku prac wiąże się z uzyskaniem 406 pozytywnych opinii wydawniczych (w tym 262 recenzje artykułów oryginalnych) wydanych przez 66 recenzentów i członków Rady Naukowej, w tym 42 recenzentów z zagranicy. Opiniodawcy zagraniczni stanowili tu 64%. Recenzenci wywodzili się z ośrodków naukowych z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Rosja, Ukraina, a także republik autonomicznych FR: Baszkortostan, Osetia Północna-Alania, Komi i in. 
 
Rada Naukowa czasopisma ukonstytuowała się z 24 uznanych uczonych, z czego połowę stanowią osoby afiliowane w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych. 
Zespół Redakcyjny formowali: rusycyści, poloniści, białoruteniści i angliści, afiliowani w różnych jednostkach Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz – wcześniej – Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 
Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie zyskały cytowania w pracach zagranicznych autorów oraz dwie pochlebne recenzje publikowane za granicą (w uznanych czasopismach w Rosji oraz na Białorusi). Rocznik ma swoich odbiorców w różnych zakątkach świata, m.in. w krajach Azji i Ameryki Południowej (liczbę otwarć można sprawdzić w repozytoriach bibliotecznych białoruskich i rosyjskich). Część artykułów indeksowana jest w rosyjskiej bazie РИНЦ. 
 
W sumie zredagowano i drukiem wypuszczono 194 arkusze wydawnicze.
Katarzyna Wojan 
redaktor naczelny 
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 31 stycznia 2019 roku, 10:58