Dr hab. Jarosław Krajka, prof. nadzw., gościem na Filologicznym w ramach programu eTwinning UG | Wydział Filologiczny

Dr hab. Jarosław Krajka, prof. nadzw., gościem na Filologicznym w ramach programu eTwinning UG

W dniu 11 grudnia b.r. w ramach programu eTwinning UG – Integracja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji  akademickiej (eTwinning UG – ITIKA) gościł na Wydziale Filologicznym dr hab. Jarosław Krajka, prof. nadzw., Dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W czasie pobytu na UG prof. Krajka prowadził wykłady: „Projekty TIK wczoraj, dziś i jutro. Jak ocenić (i docenić) projekty eTwinning”. W wykładzie uczestniczyli studenci specjalności nauczycielskiej filologii angielskiej i filologii germańskiej. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów i był elementem wdrażania innowacji dydaktycznych w przygotowaniu przyszłych nauczycieli jeżyków obcych.

Profesor Jarosław Krajka jest uznanym specjalistą w zakresie dydaktyki językowej z wykorzystaniem nowych technologii.  Do jego ostatnich publikacji należą:  English Language Teaching in the Internet-Assisted Environment. (2007). Lublin: Wydawnictwo UMCS, The Language Teacher in the Digital Age – Towards a Systematic Approach to Digital Teacher Development. (2012). Lublin: Wydawnictwo UMCS. oraz raport badawczy: Krajka, J., Kurek, M., Maciaszczyk, S., Savlovska, D., Vlad, M., Zourou, K. Social Media and Language Learning: Beliefs, Attitudes and Uses in Latvia, Poland and Romania. Raport badawczy Europejskiej sieci projektowej “Language learning and social media: 6 key dialogues”. Luksemburg: Uniwersytet w Luksemburgu/Komisja Europejska.

zzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 marca 2019 roku, 13:22