fbpx Konferencja germanistyczna pt. O tym, co w człowieku (nie)ludzkie | Wydział Filologiczny

Konferencja germanistyczna pt. O tym, co w człowieku (nie)ludzkie | Wydział Filologiczny

Konferencja germanistyczna pt. O tym, co w człowieku (nie)ludzkie

Konferencja Das (Un)menschliche im Menschen

W dniach 15-16.11.2018 w Instytucie Filologii Germańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja pod tytułem Das (Un)menschliche im Menschen. Anthropologische Konzepte um 1800, ihre Inspirationen und moderne Kontinuitäten in der Literatur (O tym, co w człowieku (nie)ludzkie. Antropologiczne koncepcje początku XIX wieku, ich inspiracje i kontynuacje w literaturze), zorganizowana przez Pracownię Badań nad Niemiecką Literaturą Romantyczną, Jej Źródłami i Recepcją. W konferencji udział wzięli literaturoznawcy z Polski, Niemiec, Austrii, Ukrainy i Włoch, którzy wygłosili referaty na temat związków literatury z antropologią. W centrum zainteresowania znajdowała się literatura przełomu XVIII i XIX wieku, jednak poruszona w referatach tematyka była znacznie szersza – obejmowała utwory zarówno literatury średniowiecznej, będącej inspiracją dla niemieckich romantyków, jak i najnowszej, odwołującej się do koncepcji człowieka powstałych w XVIII i XIX wieku. Antropologiczna problematyka, podejmowana zarówno w najstarszej, jak i najnowszej literaturze niemieckiej oraz obecne w niej nawiązania do filozofii, estetyki, muzyki i pedagogiki, pozwoliły na stworzenie swoistej mapy odniesień i wspólnych obszarów, na których niezależnie od epoki pojawiają się podobne antropologiczne ujęcia. Badacze pytali o to, w jaki sposób w literaturze przedstawiana jest egzystencja człowieka jako istoty złożonej z ciała, duszy, świadomości, i czemu służą porównania istoty ludzkiej do roślin, zwierząt, mitycznych postaci i maszyn. Pytali o sposoby ukazywania „nienormalności” bohaterów literackich i możliwości jej interpretacji oraz o aspekt duchowy ludzkiej natury, przejawiający się w zainteresowaniu człowieka światem nadprzyrodzonym. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w języku niemieckim w 40 tomie „Studia Germanica Gedanensia” w 2019 roku.

Konferencję uświetniły dwa wykłady otwarte wygłoszone w języku polskim dla pracowników i studentów Wydziału Filologicznego: dr hab. Joanny Godlewicz-Adamiec z Uniwersytetu Warszawskiego (Po co filologowi iluminowane rękopisy? O kodykologii i paleografii w badaniach mediewistycznych) oraz dr. Tomasza Szybistego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Krystaliczna świątynia, przyczynek do badań nad motywem katedry gotyckiej w niemieckiej literaturze pięknej początku XIX wieku).

  • Organizacja i koncepcja naukowa: dr hab. Agnieszka Haas, prof. nadzw.
  • Współpraca i moderacja: dr Dariusz Pakalski (IFG).
  • Konferenzprogramm.
  • „Data: 15-16.11.2018.
  • „Miejsce: Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej, ul. Wita Stwosza 51, Raum 170.
z

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 grudnia 2018 roku, 10:59