Książka Marcina Borchardta pt. Anioły nie znają wstydu. Transgresja w kinie Nowego Jorku | Wydział Filologiczny

Książka Marcina Borchardta pt. Anioły nie znają wstydu. Transgresja w kinie Nowego Jorku

We wrześniu w Wydawnictwie Części Proste ukazała się książka Marcina Borchardta Anioły nie znają wstydu. Transgresja w kinie Nowego Jorku. Jest to poszerzona i zmieniona wersja pracy doktorskiej pt. Transgresyjne wymiary wybranych nurtów amerykańskiej awangardy filmowej, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Przylipiaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, zrecenzowanej przez dr hab. Elżbietę Durys, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, oraz dr. hab. Rafała Syskę z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obronionej na Wydziale Filologicznym UG w czerwcu 2018. Książkę recenzowali dr hab. Dariusz Brzostek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Rafał Syska. Promocja książki odbyła się na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 19 września 2018.

Więcej informacji o ksiażce pod linkami:

x

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 października 2018 roku, 12:11