Dzień otwarty Neofilologii na Wydziale Filologicznym 23.03.2018 | Wydział Filologiczny

Dzień otwarty Neofilologii na Wydziale Filologicznym 23.03.2018

 

z
ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO:
 WTOREK 20 MARCA 2018
DZIEŃ FILOLOGII, KULTUROZNAWSTWA, FILMOZNAWSTWA,
TEATROLOGII i LOGOPEDII
 
z

Godz.

Prowadzący

Tytuł

Czas trwania

Miejsce

Liczba

Rejestracja

Instytut Filologii Polskiej
Kierunki studiów: Filologia polska, Etnofilologia kaszubska, Wiedza o teatrze, Teatrologia
Nowa specjalność – Nauczanie języka polskiego jako obcego
10.30
dr hab. Róża Wosiak-Śliwa, prof. nadzw.
Instytut Filologii Polskiej
Języku, dokąd zmierzasz...?
O nowych tendencjach rozwojowych różnych odmian języka polskiego.
20 min.
Sala 1.45
Wydział Filologiczny
ul. Wita Stwosza 55
150 osób
Spotkanie
otwarte
11.00
dr hab., Magdalena Horodecka
dr Janusz Mosakowski
Instytut Filologii Polskiej
 
Dlaczego warto studiować polonistykę? Prezentacja kierunku, specjalności zawodowych, informacja o polonistycznych studiach zagranicą oraz o tutoringu w Instytucie Filologii Polskiej (odpowiedzi na pytania uczestników).
30 min.
Sala 1.45
Wydział Filologiczny
ul. Wita Stwosza 55
150 osób
 
 
Spotkanie
otwarte
11.40
dr Małgorzata Klinkosz
Instytut Filologii Polskiej
 
Język mniejszości regionalnej. Studiuj etnofilologię kaszubską!
20 min.
Sala 1.45
Wydział Filologiczny
ul. Wita Stwosza 55
150 osób
Spotkanie
otwarte
11.40
dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. nadzw.
dr Joanna Puzyna-Chojka,
dr Katarzyna Kręglewska
Wiedza o teatrze
i Teatrologia prezentacja kierunków oraz specjalności zawodowych, możliwości współpracy studenckiej z trójmiejskimi instytucjami kultury
30 min.
Sala 3.3
Wydział Filologiczny,
ul. Wita Stwosza 55
50 osób
Spotkanie
otwarte
12.00
dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw.
Instytut Filologii Polskiej
 
W świecie znaków i znaczeń – student obcokrajowiec na lekcji języka polskiego i Polak na lekcji języka chińskiego.
Warsztaty – studenci z Chin uczą po polsku o Chinach i języku chińskim.
20 minut
Sala 3.60
Wydział Filologiczny
ul. Wita Stwosza 55
20 osób
Spotkanie
otwarte
12.30
dr Dariusz Szczukowski
Instytut Filologii Polskiej
 
Sztuka interpretacji tekstów literackich – warsztat.
45 min.
Sala 3.59
Wydział Filologiczny
ul. Wita Stwosza 55
20 osób
Spotkanie
otwarte
Katedra Filologii Klasycznej
Kierunek studiów – Filologia klasyczna
12.30
dr hab. Anna Marchewka, prof. nadzw.
Katedra Filologii Klasycznej
Dlaczego w dzisiejszych czasach warto studiować filologię klasyczną?
25 min.
Sala 1.45 Wydział Filologiczny
ul. Wita Stwosza 55
100 osób
Spotkanie
otwarte
Katedra Logopedii
Kierunek studiów – Logopedia
10.00
dr Katarzyna Kaczorowska-Bray, Katedra Logopedii oraz Naukowe Koło Logopedów (NKL)
Logopedia – to więcej niż myślisz
 
45 min.
Sala 102
Katedra Logopedii, ul. Wita Stwosza 58
50 osób
Katarzyna
Kaczorowska
-Bray
 
10.45
dr Anna Walencik-Topiłko
Katedra Logopedii
Zaprezentuj się z/ przed klasą – mów wyraźnie! Warsztaty dla tych, którym sposób mówienia wydaje się ważny – i chcą mówić zrozumiale dla innych.
45 min.
Sala 105
Katedra Logopedii ul. Wita Stwosza 58
24 osoby
Lidia Smagieł
 
11.30
dr Maria Faściszewska
Katedra Logopedii
Zrozumieć fenomen jąkania. Warsztaty i rozmowy na temat niepłynności w mowie.
45 min.
Sala 101b
Katedra Logopedii, ul. Wita Stwosza 58
20 osób
Maria Faściszewska
e-mail: maria.
 
12.15
dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. nadzw.
Katedra Logopedii
Pokaż mi swój język, a powiem Ci skąd jesteś! Polszczyzna na językach ludzi z różnych stron świata
45 min.
Sala 102
Katedra Logopedii, ul. Wita Stwosza 58
25 osób
Małgorzata
Rocławska
-Daniluk
Instytut Badań nad Kulturą
Kierunki studiów: Kulturoznawstwo i Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
9.30
Prezentacja kierunków Kulturoznawstwo i Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej. Przedstawienie tematyki warsztatów i podział na grupy warsztatowe.
Warsztatom towarzyszy wystawa fotografii studentów pierwszego roku filmoznawstwa.
30 min. Aula 1.43 180 osób spotkanie otwarte
10.00
dr Grzegorz Piotrowski
Instytut Badań nad Kulturą
Artysta wytnie dziś gwiazdę na brzuchu – czyli o co chodzi (do diaska) w performansie i tej ‘całej’ sztuce współczesnej? 90 min. Sale w IBK p. III 20 osób kultura@ug.edu.pl (z dopiskiem warsztaty) lub pod nr tel. 58 523 22 31
10.00
dr Barbara Świąder-Puchowska
Instytut Badań nad Kulturą
Warsztat teatralny – przestrzeń, ruch, intencja. 90 min. Sale w IBK p. III 20 osób
10.00
dr Barbara Forysiewicz
Instytut Badań nad Kulturą
Analiza semiotyczna współczesnych ikon. 90 min. Sale w IBK p. III 20 osób
10.00
dr Magdalena Howorus-Czajka
Instytut Badań nad Kulturą
Trauma II wojny światowej a sztuka/ trauma II wojny światowej a JA. 90 min. Sale w IBK p. III 20 osób
10.00
dr Aleksandra Wierucka
Instytut Badań nad Kulturą
Tubylcze praktyki szamanistyczne we współczesnym świecie. 90 min. Sale w IBK p. III 20 osób
10.00 dr inż. Zbyszek Dymarski Instytut Badań nad Kulturą Miasto dla ludzi – czyli jak żyć w mieście i być z tego zadowolonym. 90 min. Sale w IBK p. III 20 osób
10.00
dr Sebastian Konefał
Instytut Badań nad Kulturą
Jak pisać o filmach w Internecie? 90 min. Sale w IBK p. III 20 osób
10.00
dr Joanna Sarbiewska,
prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
Warsztat filmoznawczy – jedna scena, sztuka interpretacji
90 min
Sale w IBK p. III
20 osób
PIĄTEK 23 MARCA 2018. DZIEŃ NEOFILOLOGII
ul. Wita Stwosza 51, budynek Neofilologii
Z
Instytut Filologii Romańskiej
Kierunki studiów: Filologia romańska, Iberystyka

9.30 – 14.00

dr Katarzyna Kotowska
Instytut Filologii Romańskiej

Stoisko Koła Sympatyków Literatury Frankofońskiej.

6h

Hol przy auli teatralnej

bez
limitu
dr Katarzyna
Kotowska
8.45/
9.45
mgr Miguel Mejia Perez
Instytut Filologii Romańskiej
Śpiewanie po hiszpańsku.
2X
0,45h
 378
15
osób
10.00
mgr Marta Kaźmierczak
Instytut Filologii Romańskiej
Quiz interaktywny z cywilizacji frankofońskiej.
0,45h
022
25
osób
mgr Marta
Kaźmierczak
11.00
mgr Hanna Połomska
Instytut Filologii Romańskiej
Cywilizacja Azteków - prezentacja.
0,45h
379
20
osób
Instytut Skandynawistyki.
Kierunek studiów: Skandynawistyka. Ścieżki językowe: szwedzka, duńska, norweska i fińska (fennistyka)

9.45

 

mgr Susanna Szczepańska
Instytut Skandynawistyki

Warsztaty translatoryczne dla osób zainteresowanych tłumaczeniami, chcących wcielić się w rolę tłumaczy języków obcych. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2.

1h

027

25
osób
Susanna
Szczepańska

 

11.00

dr hab. Maria Sibińska
prof. nadzw.,
Instytut Skandynawistyki

HVA – HVORDAN – HVORFOR. Prezentacja kierunku Skandynawistyka.

0,5h

022

25
osób
Spotkanie
otwarte

11.30

Dr hab. Maria Sibińska
prof. nadzw., ze studentami III roku Skandynawistyki

Ze świata wikingów - prezentacja

0,5h

022

25
osób
Spotkanie
otwarte

12.00

Dr Agata Lubowicka ze studentami II roku Skandynawistyki

Opowieści o współczesnej kulturze saamskiej.

0,5h

022

25
osób
Spotkanie
otwarte
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Kierunki: Filologia angielska i Amerykanistyka

10.00

dr hab Mirosława Modrzewska prof. nadzw,
prof. dr hab. David Malcolm,
dr Monika Szuba
dr hab. Tomasz Wiśniewski

Powitanie uczestników przez dyrekcję Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.

Narrating the World – wykład.

1h

Sala Teatralna

019

120
osób
Magdalena
Wawrzyniak-Śliwska

11.00

dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Gra uniwersytecka – uczestnicy wykonują zadania na 10 stacjach.

2,5h

sale w różnych częściach budynku

120
osób
Magdalena
Wawrzyniak-Śliwska

13.15

dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

Podsumowanie i wręczenie nagród.

0,45h

022

120
osób

 

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Kierunki studiów: Filologia rosyjska, Rosjoznawstwo, Studia wschodnie

11.00

Anita Worobiej
Studentka

Jeden z dziesięciu: wiedza o Rosji.

0,45h

260

50
osób
Tatiana Kananowicz

12.00

mgr Inrina Antonienko Studenci III roku Rozjoznawstwa

Bohaterowie bajek rosyjskich. Moduł interaktywny.

0,30h

261
70
osób
Inrina Antonienko

11.45

mgr Marta Noińska
dr Joanna Mampe
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Śpiewamy „Kalinkę”. Karaoke po rosyjsku.

0,45h

362
70
osób
dr Joanna Mampe

12.30

mgr Marta Noińska
dr Joanna Mampe
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Lekcja języka rosyjskiego.

0,45h

362

70
osób
dr Joanna Mampe
Katedra Slawistyki
Kierunki: Slawistyka, Studia bałkańskie

9.30

mgr Ewelina Chacia
Katedra Slawistyki

Quiz – Co ty wiesz o Bałkanach?

1h

Sala
Teatralna
019
100
osób
mgr Ewelina Chacia
Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
Kierunek – Lingwistyka stosowana

11.00

dr Renata Rozalowska-Żądło
dr J. Hinc
Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

Wie sagt man das in Österreich?/ Jak to się mówi w Austrii? – o wybranych aspektach austriackiego wariantu języka niemieckiego.

1h

359
16
osób
Renata
Rozalowska-Żądło

 

Instytut Filologii Germańskiej
Kierunek - filologia germańska

10.00

dr Ewelina Damps
Instytut Filologii Germańskiej

Warsztaty teatralne w języku niemieckim.

1,5h

260
16
osób

Ewelina Damps
10.00
Dr Ewa Andrzejewska
Instytut Filologii Germańskiej
Sprache durch Kunst – stacje zadań.
 
1h
263
25
osób
Ewa Andrzejewska
11.00
dr Izabela Olszewska
Agata Połom
& Przemysław Laskowski. Koło Naukowe Instytutu Filologii Germańskiej „Kommers”
Gdańskie komersy. Warsztaty z dawnych biesiad studenckich. 1h

170

20
osób
dr Izabela Olszewska
12.00
Dr Ewa Andrzejewska
Instytut Filologii Germańskiej
Kamishibai – opowiem wam bajkę.
0,45h
263
25
osób
dr Ewa Andrzejewska
12.45
Magdalena Buda
Instytut Filologii Germańskiej
Myślografia – jako narzędzie efektywnego uczenia się.
0,45h
263
25-30
osób
Magdalena Buda
 
12.45
Marta Dettlaff
Koło Naukowe Dydaktyków Języków Obcych Instytut Filologii Germańskiej
Konkursy językowe z użyciem nowych technologii.
3x
0,15h
263
3x25
uczniów
Marta Dettlaff
13.00
dr hab. Sławomir Leśniak, prof. nadzw.,
Instytut Filologii Germańskiej
Germanistyka poza językiem i literaturą – przykład „BAUHAUS”. 0,45h 167 20 osób
Sławomir Leśniak
13.00
Jacek Kuchta
Instytut Filologii Germańskiej
Redewendungen mit Tiernamen.
 
0,45h
164
30 osób
Jacek Kuchta
 
 
*Uwaga program może ulec nieznacznym korektom.
 
Informacji udziela koordynator projektu:
dr Anna Malcer-Zakrzacka
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
tel. 58 523 30 13
 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 marca 2018 roku, 15:04