LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego | Wydział Filologiczny

LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

W dniach 17-18 września 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Filologiczny)
odbędzie się LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
Tematyka Zjazdu: Kontakty językowe: historia i współczesność.
 
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wystąpień naukowych.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lutego 2018 r. na adres: poltowjez@gmail.com
 
W imieniu Organizatorów
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 stycznia 2018 roku, 10:20