Książka dr Agaty Lubowickiej W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena | Wydział Filologiczny

Książka dr Agaty Lubowickiej W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

W serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej została wydana książka dr Agaty Lubowickiej zatytułowana "W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena". Książki w tej serii publikowane są w trybie konkursowym. Dr  Agacie Lubowickiej serdecznie gratulujemy!

Opis wydawcy poniżej:

dr Agata Lubowicka

ur. 1979, skandynawistka i tłumaczka. Adiunkt w Katedrze Skandynawistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Agata Lubowicka

Choć Daleka Północ dla świata zachodniego przez wieki stanowiła jedynie ambiwalentny konstrukt wyobrażeniowy, ukształtował on jednak trwale sposób postrzegania regionów polarnych jako raju albo dystopii. Dotyczyło to także Grenlandii i jej rdzennych mieszkańców, a rzeczywiste spotkania kulturowe, jakie nastąpiły wraz ze staroskandynawskim osadnictwem na wyspie i kontynuowane były przez kilkusetletni okres duńskiej kolonizacji, jedynie umocniły ten wizerunek. Dzięki istnieniu na najdalej położonych na północ terytoriach dzikich i barbarzyńskich „innych”, mieszkańcy peryferyjnej Danii mogli bowiem ukonstytuować własną tożsamość jako narodu bardziej zaawansowanego w europejskim pochodzie cywilizacji i postępu.

W sercu Ultima Thule Agaty Lubowickiej to literackie odczytanie nieznanych w Polsce relacji z ekspedycji do Grenlandii Północnej najznamienitszego duńsko-grenlandzkiego polarnika, Knuda Rasmussena (1879–1933). Rasmussen, podróżnik i kolonizator, który całe swoje życie poświęcił badaniu społeczności inuickich, bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do utrwalenia romantycznego wizerunku Grenlandii i jej mieszkańców w dyskursie europejskim. Celem autorki jest zbadanie związków literackiej konstrukcji Grenlandii Północnej w analizowanych utworach z procesem ekspansji terytorialnej państwa duńskiego. W swej refleksji badaczka wykorzystuje narzędzia badawcze dostarczone przez szeroko pojęte studia postkolonialne i ich głównych reprezentantów: Edwarda W. Saida, Homiego Bhabhę i Mary Louise Pratt. Obierając za punkt wyjścia ambiwalencję postaci Rasmussena oraz będących efektem jego działalności literackich przedstawień Grenlandii Północnej i jej rdzennych mieszkańców, autorka dowodzi niestabilności konstrukcji geografii i tożsamości, istniejącej pomimo asymetrycznego układu sił między kolonizatorem a skolonizowanym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 lipca 2017 roku, 13:23