Konferencja European Shakespeare Research Association | Wydział Filologiczny

Konferencja European Shakespeare Research Association

ESRA (European Shakespeare Research Association) to międzynarodowa konferencja szekspirowska, realizowana każdorazowo w innym kraju od 1990 roku. Pierwszy raz w historii zostanie ona zorganizowana po raz drugi w tym samym kraju: w roku 2005 odbyła się sesja w Krakowie. Po 12 latach - w roku 2017 - konferencja będzie miała miejsce w Gdańsku w dniach 27-30 lipca.

Konferencje ESRA mają długą i imponującą merytorycznie tradycję. Każorazowo, w każdym kraju, który zostaje organizatorem konferencji, tematyka wydarzenia jest nieco odmienna. Odbyły się już sesje skupione na istnieniu Szekspira w polityce, relacji Szekspira i mitów europejskich, konfliktach w myśli szekspirowskiej; były sesje o historii 400-letniego dziedzictwa i o Szekspirze w najnowszej Europie. Ze względu na związki Gdańska z aktorami angielskimi oraz na historię i działalność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - tegoroczna edycja skupi się tematycznie na świecie teatralnym i związkach tekstu dramaturga ze sztuką performatywną.

Organizatorzy zachęcają więc społeczność akademicką całego świata do zgłaszania na konferencję referatów  związanych z  tematyką Szekspira w kulturze teatralnej w przestrzeni europejskiej i poza jej granicami, skupiających się zarówno na praktykach tekstowych, jak i realizacjach scenicznych, filmowych, telewizyjnych. Interesuje nas edukacyjny aspekt Szekspira teatralnego, a także przenikanie się sfer tekstowych, filmowych i scenicznych produkcji; wpływ Szekspira na kulturę popularną, ślady Szekspira w zbiorowej i indywidualnej pamięci narodów. Szeroko pojęta tematyka lokalnych przejawów i fenomenów globalnych szekspirowskiego dziedzictwa teatralnego.

Szczegółowe zagadnienia to:

 • - teatr w edukacji, edukacja w teatrze, nauczanie dramy/teatru poprzez Szekspira
 • - kultury teatralne na przestrzeni wieków – od czasów wczesno-nowożytnych do współczesności
 • - Szekspir w tłumaczeniach (intertekstowe, intratekstowe, intersemiotyczne)
 • - przedstawienia tekstowe/ teksty performatywne
 • - Szekspirowskie spektakle w kulturach europejskich
 • - re-definiowanie tożsamości poprzez Szekspira na scenach/ teatralne przekraczanie granic
 • - Szekspir na europejskich ekranach
 • - kultura teatralna/ Szekspir w realizacjach scenicznych, filmowych/ telewizyjnych
 • - Europejskie tradycje sztuki popularnej a Szekspir
 • - Szekspir w europejskich dyskursie akademickim i poza nim
 • - Szekspirowskie sieci teatralne w Europie
 • - Szekspir, teatr i nowe media
 • - pomniki Szekspira w Europie
 • - teoretyzacja szekspirowskich praktyk teatralnych
 • - teoria teatru w kontekście szekspirowskim
 • - krytyka teatralna sztuk Szekspira
 • - Szekspir a dramaturg; w kontekście dzisiejszego teatru
 • - digitalizacja europejskich baz danych dot. spektakli szekspirowskich

Pierwszy dzień konferencji to oficjalne otwarcie wydarzenia, rejestracja gości, wykład inauguracyjny prof. Jerzego Limona oraz Rui Carvalho Homem. Cała konferencja będzie złożona z 10 paneli głównych i 16-18 paralelnych seminariów, które rozłożone zostaną na 3 dni trwania wydarzenia (28, 29, 30 lipca 2017). Każdego dnia odbędzie się jedna sesja plenarna i seria paneli, seminariów i warsztatów odbywających się paralelnie.

Przewidujemy udział ok. 350 osób (badaczy, praktyków, teoretyków, artystów, krytyków).

Planujemy również cykl spotkań ShakeScene - czyli innowacyjnej formuły spotkań światowej klasy badaczy z najsłynniejszymi reżyserami teatralnymi, którzy w swoim dorobku mają pracę na dziełach Szekspira. Zaproszeni artyści to m.in: Luk Perceval, Jan Klata, Silviu Purcărete, sir Edward Hall, Irina Brook. Spotkania będą miały miejsce wieczorami, albo na sali teatralnej budnku Neofilologii, albo w przestrzeniach kawiarnianych, klubowych (jednorazowo na spotkanie będzie mogło przyjść ok. 100 osób). Część rozmowy między badaczami a teatralnymi praktykami będzie moderowana, reszta spotkania będzie miała charakter pół-formalny. Celem tych spotkań jest zderzenie myśli i środowisk, które na co dzień rzadko kiedy wchodzą w dialog, a które (jak wynika z naszego doświadczenia) mogą sobie nawzajem bardzo wiele zaoferować.


Shakespeare and European Theatrical Cultures:

An Atomizing Text and Stage

27-30 July 2017
University of Gdansk and The Gdansk Shakespeare Theatre, Poland

Conference announcement

This conference will convene Shakespeare scholars at a theatre that proudly stands in the place where English players regularly performed 400 years ago. This makes us ponder with renewed interest the relation between theatre and Shakespeare. The urge to do so may sound like a commonplace, but it comes to us enhanced by the fact that in the popular and learned imagination alike Shakespeare is inseparable from theatre while the theatre, for four centuries now, first in England, then on the continent (Europe) and eventually in the world, has been more and more strongly defined and shaped by Shakespeare. Shakespeare has become the theatrical icon, a constant point of reference, the litmus paper for the formal, technological and ideological development of the theatre, and for the impact of adaptation and appropriation on theatrical cultures. Shakespeare has served as one of the major sources for the development of European culture, both high and low. His presence permeates the fine shades and fissures of a multifarious European identity. His work has informed educational traditions, and, through forms of textual transmit such as translation and appropriation, has actively contributed to the process of building national distinctiveness. Shakespeare has been one of the master keys and, at the same time, a picklock granting easier access to the complex and challenging space of European and universal values.

We would like to invite papers and talks on the uses of Shakespeare in theatrical cultures across Europe and beyond, with a focus on textual/performative practices, on the educational dimension of Shakespeare in theatre, on the interface between text, film and stage productions, on his impact on popular culture, on Shakespearean traces in European collective and individual memory, and on his broader cultural legacy. We particularly welcome contributions to a debate about deploying Shakespeare in the local and more globally-oriented theatrical cultures, and in cross-cultural exchanges and negotiations.

The conference will take place during Gdansk Shakespeare Festival which has been organised for twenty years and showcases Shakespearean productions from all over the world. Some of the confirmed keynote speakers include Peter Holland, Diana Henderson and Malgorzata Grzegorzewska.

Potential topics to be addressed:

 • theatre in education/education in theatre, teaching (drama/theatre) through Shakespeare
 • theatrical cultures across the centuries – from the Early Modern period till today
 • Shakespeare in translation (interlingual, intralingual and intersemiotic)
 • textual performances/performative texts
 • Shakespeare in performance in European cultures
 • re-defining identities through Shakespeare on stage/theatrical transits across borders
 • Shakespeare on European screens
 • theatrical culture Shakespearean screen and stage productions
 • (European) popular traditions and Shakespeare
 • Shakespeare in (European) Academia and beyond
 • European Shakespeare theatre networks
 • Shakespeare, theatre and the new media
 • commemorating Shakespeare in Europe
 • theorising (Shakespearean) theatre practice
 • performance theory in Shakespearean context
 • Shakespeare criticism in daily press and popular media
 • Shakespeare and the dramaturg in today's theatre
 • digital Shakespeare in European theatre/performance databases

Organising committee, ESRA 2017:

 • Prof. Jerzy Limon (convenor) (University of Gdansk and the Gdansk Shakespeare Theatre)
 • Prof. Jacek Fabiszak (co-convenor) (Adam Mickiewicz University in Poznan and the Polish Shakespeare Society)
 • Prof. Olga Kubinska (University of Gdansk and the Polish Shakespeare Society)
 • Dr. Aleksandra Sakowska (University of Worcester)
 • Marta Nowicka | Conference Coordinator for the University of Gdansk
 • Anna Ratkiewicz-Syrek | Conference Coordinator for the Gdansk Shakespeare Theatre
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 lipca 2017 roku, 15:21