Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego | Wydział Filologiczny

Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego

Trwa się rekrutacja na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego

Studia przeznaczone są dla absolwentów polonistyki oraz innych kierunków humanistycznych posiadających tytuł magistra lub licencjata. Słuchaczami mogą być także absolwenci innych kierunków. Jest to oferta skierowana głównie do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania swojego języka macierzystego obcokrajowców (zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami).

Program studiów obejmuje wykłady i konwersatoria poświęcone różnym aspektom nauczania języka polskiego jako obcego (w grupach uczniów w różnym wieku, mówiących językami słowiańskimi i niesłowiańskimi).

Słuchacze mają możliwość odbycia praktyki lektorskiej (hospitacje i samodzielnie prowadzone lekcje) na kursach prowadzonych przez Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wydziału Filologicznego UG.

Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie zaocznym (w piątki po południu i w soboty).

Więcej informacji i zapisy na stronie: http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego

z
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku, 8:41