fbpx Wykłady dla licealistów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wykłady dla licealistów

Wykłady dla licealistów

Filozoficzne kino Krzysztofa Kieślowskiego

Wykładem prof. dra hab. Stefana Chwina zatytułowanym Krzysztof Kamil Baczyński i "pokolenie Kolumbów" Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego zainaugurował 29.11.2013 współpracę  z dziesięcioma najlepszymi liceami naszego województwa. Zaproponowaliśmy licealistom formułę pozwalającą uczniom klas maturalnych zapoznać się z akademickim spojrzeniem na historię i teorię literatury oraz językoznawstwo, a także z naszymi znakomitymi wykładowcami. Oprócz wykładów, które odbywać się będą cyklicznie przez najbliższy rok akademicki w godzinach 15.00-16.30, uczniowie będą mieli także zajęcia zindywidualizowane, np. warsztaty translatoryczne, pisarskie, teatralne i in.

Najbliższy wykład:

  • 10. kwietnia, g. 15.00 - dr Zbyszek Dymarski, Filozoficzne kino Krzysztofa Kieślowskiego
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 lipca 2014 roku, 9:13