fbpx Otwarte Konwersatorium Religioznawcze | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Otwarte Konwersatorium Religioznawcze

Otwarte Konwersatorium Religioznawcze

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w jedenastym posiedzeniu, które odbędzie się w czwartek 19 maja 2022, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Filologicznym i Historycznym UG, ul. Wita Stwosza 55 (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

Referat wprowadzający pt. Współczesne papiestwo jako kozioł ofiarny. Perspektywa Girardowska – wygłosi prof. UG, ks. dr hab. Adam Romejko, z Instytutu Politologii UG.

Wprowadzenie do zagadnienia: W ramach wykładu zostaną zaprezentowane podstawy teorii mimetycznej, która została wypracowana przez francusko-amerykańskiego antropologa i literaturoznawcę René Girarda (1923-2015). Zaakcentowany zostanie motyw kozła ofiarnego, tj. osoby lub grupy osób, wobec których niechęć stanowi okazję do budowania jedności (społecznej, politycznej, religijnej etc.). Fenomen ten ujawnia się w różnych epokach i miejscach. Odnosząc się do współczesności, R. Girard zwraca uwagę na fenomen, który określa mianem nowoczesnej troski o ofiary. Polega on na opowiadaniu się po stronie słabych i cierpiących, któremu towarzyszy generowanie kolejnych kozłów ofiarnych połączone z przekonaniem o słuszności takiego stanu rzeczy. Taka troska o ofiary zostanie zaprezentowana na przykładzie Kościoła katolickiego – tak w wymiarze uniwersalnym, jak i lokalnym (krajowym).

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta celem wstępnego zorientowania się w jego tematyce badawczej:

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta.

Zapytania i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium:

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,

  • Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,
  • Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 maja 2022 roku, 9:01