fbpx Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Język-Polityka-Ideologia" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Język-Polityka-Ideologia"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Język-Polityka-Ideologia"

kong_glowka

W dniach 19-20 maja 2022 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Język-Polityka–Ideologia. Wydarzenie zorganizowały dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG, dr Marta Noińska i mgr Karolina Wielądek z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich.
Konferencja zgromadziła badaczy z wielu ośrodków naukowych w Polsce oraz ośrodków zagranicznych (Litwa, Kirgistan). Referaty wygłosili przedstawiciele zarówno hauk humanistycznych, jak i społecznych (językoznawcy, literaturoznawcy, filmoznawcy, kulturolodzy, politolodzy, filozofowie), co nadało spotkaniu naukowemu prawdziwie interdyscyplinarny charakter.
Obrady zostały otwarte przez Dziekana Wydziału Filologicznego dr hab. Urszulę Patocką-Sigłowy, prof. UG. W części plenarnej wystąpili znakomici i uznani badacze: prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego (Nagłośnienie polityki w mediach: mediatyzacja polityki a polityzacja mediów), prof. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Dziennikarstwo jakościowe: model i funkcje w epoce post-prawdy) oraz prof. dr hab. Mirosław Przylipiak z Uniwersytetu Gdańskiego (Między obserwacją a ideologią: przypadek kina bezpośredniego). Uczestnicy
wysłuchali także wywiadu online z prof. Ruth Wodak, związaną z Uniwersytetem w Lancaster w Wielkiej Brytanii i Uniwersytetem Wiedeńskim (rozmowa została przeprowadzona przez dr Martę Noińską). Sekcję plenarną moderowały dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, oraz dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG.

Podczas konferencji naukowcy podjęli refleksję nad językiem współczesnej polityki i publicystyki, a także ideologią w mediach, kinie i literaturze. Tematyka konferencji okazała się niezwykle aktualna w kontekście ostatnich wydarzeń społeczno-politycznych.


 

 

 

 

Fotoreportaż z konferencji:

zzzzzzzzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 maja 2022 roku, 13:49