fbpx Akademia Filmu Dokumentalnego Docs Against Gravity - semestr letni | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Akademia Filmu Dokumentalnego Docs Against Gravity - semestr letni

Akademia Filmu Dokumentalnego Docs Against Gravity - semestr letni

 
z
Każda osoba uczęszczająca regularnie na zajęcia otrzyma certyfikat ukończenia Akademii Filmu Dokumentalnego Docs Against Gravity.
  • Liczba godzin: 30 godz.
  • Semestr letni 2021/22
  • Zajęcia online rozpoczynają się 1 marca 2022
  • Zaliczenie na ocenę.
ZALICZANIE: WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY, WYKŁAD WYDZIAŁOWY, PRZEDMIOT FAKULTATYWNY PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PROGRAMEM STUDIÓW (ZA PISEMNĄ ZGODĄ DYREKTORA INSTYTUTU).
 
W roku akademickim 2021/22, w semestrze letnim, kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej w wersji online – otwarty dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia Filmu Dokumentalnego Docs Against Gravity.
 
NAJNOWSZY PROGRAM FILMOWY:
 
Wykłady Akademii Filmu Dokumentalnego Docs Against Gravity są uznawane za zajęcia fakultatywne lub ogólnouczelniane przez Uniwersytet Gdański. Studenci i doktoranci UG za zaliczony jeden semestr otrzymują od 2 do 4 punktów ECTS.
 
Program: na program zajęć online składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach (w większości pokazywane premierowo) filmy dokumentalne połączone z wykładem i dyskusją z udziałem wykładowców uniwersyteckich, a także zaproszonych gości – twórców filmowych oraz specjalistów poruszanej w filmie tematyki.
 
Miejsce i czas projekcji: zajęcia będą odbywać się online. Uczestnicy będą otrzymywać dostęp do filmów i wykładów. Wykłady w formie live stream we wtorki o godz. 17.00.
 
Filmy będą udostępniane na platformie vod.mdag.pl. Prosimy o zarejestrowanie się na platformie. Po wykupieniu dostępu do zajęć każda osoba otrzyma unikalny kod umożliwiający dostęp do filmów. Filmy będą udostępniane co tydzień – w niedzielę – z możliwością jednorazowego odtworzenia w ciągu 7 dni. Od momentu kliknięcia „Odtwórz” będzie 12 godzin na dokończenie oglądania filmu.
 
Prowadząca: Krystyna Weiher-Sitkiewicz – filmoznawczyni, animatorka kultury, moderatorka spotkań, antropolożka, edukatorka filmowa, kuratorka wystaw. Kontakt: krystynaweiher@gmail.com
 
Koordynator: Przemek Rydzewski (Akademia Dokumentalna) Kontakt: przemek@againstgravity.pl (w sprawach organizacyjnych)
 
Zapisy: studenci i doktoranci mogą zapisywać się na zajęcia od 1 do 7 lutego przez Portal Studenta oraz od 1 lutego do 1 marca mailowo u Przemysława Rydzewskiego, wysyłając wiadomość na adres e-mail: przemek@againstgravity.pl.
 
Studenci i doktoranci, chcący uczestniczyć w zajęciach, mogą uzyskać z nich zaliczenie, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wykupienia semestralnego dostępu do przedmiotu, którego cena wynosi 150 zł*.
 
*Sprawdźcie również, czy w tym semestrze macie do realizacji przedmiot fakultatywny.
 
Można również wykupić karnet bez rejestracji, żeby uczestniczyć w zajęciach jako WOLNY SŁUCHACZ. UWAGA! Wolni słuchacze zapisują się na zajęcia mailowo, wysyłając potwierdzenie płatności na adres mailowy: przemek@againstgravity.pl
 
Zakup karnetu: dostęp do przedmiotu należy opłacić przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto na poniższe dane: 
 
AGAINST GRAVITY SP. Z O. O.  ul. Bukowińska 26c/12  02-703 Warszawa 
nr konta Millennium Bank: 13 2490 0005 0000 4530 2364 5247
w tytule przelewu: Akademia Dokumentalna UG. IMIĘ I NAZWISKO
 
O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT.
 
Warunki zaliczenia
 
STUDENCI/DOKTORANCI:
 
1. OBECNOŚĆ
W semestrze letnim 2021/2022 zaplanowanych jest 12 spotkań*. Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności to dwie.
 
Nieobecności nadprogramowe będą odrabiane indywidualnie z prowadzącą.
 
*Liczy się obecność na wtorkowych zajęciach: wykład + film + rozmowa
 
2. PRACA ZALICZENIOWA
Warunkiem zaliczenia zajęć, poza obecnością, będzie przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci materiału wideo lub pracy pisemnej.
 
Prace stanowić mają autorską analizę filmu, oglądanego w ramach Akademii Dokumentalnej. Uczestnicy będą mieli za zadanie odnieść się do refleksji poruszanej na zajęciach. Każdy z tytułów Akademii omawiany będzie pod kątem treści poruszanych w filmie, formy estetycznej, szerszego kontekstu społecznego, kulturowego czy politycznego.
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY:
Praca wideo: 3-5 minutowy esej filmowy, zawierający osobiste przemyślenia o filmie oglądanym na Akademii Filmu Dokumentalnej. Forma ekspresji dowolna. Preferowana forma zapisu mp4, avi, mpeg. Obowiązkowa plansza z imieniem i nazwiskiem realizatora/realizatorki.
 
Praca pisemna: 3500-5000 znaków. Esej zawierający osobiste przemyślenia o filmie oglądanym na Akademii Filmu Dokumentalnej.
 
TERMIN
Prace należy przesyłać najpóźniej do 14.06.2022 r. Jest to ostateczny termin przyjmowania prac. Prace należy wysyłać na adres: krystynaweiher@gmail.com
 
Wszelkie szczegóły: najnowszy program filmowy i jak dokonać opłaty na:
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 lutego 2022 roku, 12:17