fbpx Nowa książka prof. Marka Mosakowskiego "Sztuki w służbie terroru. O rewolucji w kulturze francuskiej w latach 1792–1794" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Nowa książka prof. Marka Mosakowskiego "Sztuki w służbie terroru. O rewolucji w kulturze francuskiej w latach 1792–1794"

Nowa książka prof. Marka Mosakowskiego "Sztuki w służbie terroru. O rewolucji w kulturze francuskiej w latach 1792–1794"

Książka dr hab. Marka Mosakowskiego, prof. UG z Instytutu Filologii Romańskiej, ukazuje zawiłe relacje francuskich pisarzy i innych ludzi sztuki z władzą rewolucyjną w latach 1792-1794. Relacje te oscylowały między bezkrytycznym uwielbieniem jakobińskiego reżimu a całkowitym odrzuceniem jego wersji republikanizmu, opartego na terrorze i strachu. W przypadku większości omawianych w książce postaci sprowadzały się one jednak do zwykłego koniunkturalizmu i cynicznego wysługiwania się dyktaturze, za co - jak dowodzą nieco bliższe nam historycznie, lecz w gruncie rzeczy bardzo podobne przypadki - prędzej czy później przychodzi zapłacić wielką cenę. Toteż tematem książki są przede wszystkim meandry owych cynicznych i koniunkturalnych praktyk francuskich ludzi sztuki w latach 1792-179.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2021.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 października 2021 roku, 11:25