fbpx Kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich

English for International Communication

Centrum Języków Obcych UG w porozumieniu z Rektorem ds. Nauki i Rektorem ds. Współpracy Międzynarodowej organizuje w roku akademickim 2021/2022 dwusemestralne kursy języka angielskiego English for International Communication.

 • Kurs obejmie 2 semestry – 30 godzin lekcyjnych w semestrze (15 spotkań po 90 minut, raz w tygodniu, w godzinach do ustalenia między lektorem a grupą).
 • Pierwsze spotkanie danej grupy odbędzie się stacjonarnie, w miejscu udostępnionym przez Wydział, kolejne będą odbywały się online, z założeniem, że 5, 10 oraz 15 spotkanie odbędzie się ponownie ‘w realu’, w celu podsumowania i sprawdzenia przerobionego wcześniej materiału (sytuacja może ulec zmianie w zależności od obostrzeń epidemiologicznych).
 • Kurs na tych samych zasadach będzie kontynuowany w przyszłym semestrze.
 • Uczestnicy kursu zobowiązują się do regularnego uczestnictwa w zajęciach.
 • Jednorazowa odpłatność pracownika: 100 zł (pozostały koszt w semestrze zimowym w całości finansuje Rektor, a w semestrze letnim – Rektor i Dziekan). Pracownicy proszeni będą o wpłatę 100 zł na konto FRUG w ciągu tygodnia od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach (numer konta znajduje się na stronie FRUG, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę swojego Wydziału).
 • Powstanie 18 grup dla nauczycieli akademickich z poszczególnych Wydziałów, składających się z 7-10 słuchaczy każda, w podziale na poziomy A2/B1 i B2/C1 na podstawie wykonanego testu online.
 • Test nie jest na ocenę, a służy jedynie pogrupowaniu kursantów adekwatnie do poziomu ich znajomości języka angielskiego.
 • Test zostanie udostępniony 27 września i będzie dostępny do 10 października. Najpóźniej do 11 października kandydaci na kurs przesyłają swój wynik (kartę odpowiedzi) do osoby koordynującej zapisy.
 • Zajęcia rozpoczną się od 18 października, w zależności od dnia i godziny ustalonej z danym lektorem.
 • Po pierwszych 2 zajęciach lektor zasugeruje słuchaczom tytuł podręcznika, który będzie realizowany przez 2 semestry. Zakup podręczników należy do słuchaczy.
 • Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie do 24 września br. mailowo na adres: joanna.jaszewska@ug.edu.pl.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 września 2021 roku, 10:31