fbpx Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

 • Organizacja semestru zimowego 2021/2022 na Wydziale Filologicznym
 • Rozpoczęcie zajęć na studiach niestacjonarnych 2 października 2021
 • Rozpoczęcie zajęć na studiach stacjonarnych 4 października 2021
 • Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 2 września 2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym 2021/2022. Poniżej:

 

 1. W formie zdalnej z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej UG lub Microsoft Teams będą się odbywały wykłady i konwersatoria dla grup powyżej 50 osób.
 2. W salach dydaktycznych Wydziału realizowane będą:
 • wykłady i konwersatoria dla grup poniżej 50 osób,
 • ćwiczenia audytoryjne,
 • seminaria.
 1. W przypadku ćwiczeń realizowanych w wymiarze powyżej 150 godzin w semestrze (praktyczna nauka języka kierunkowego) możliwa jest organizacja części zajęć
  w formie zdalnej, z zastrzeżeniem, że minimum 50% tych zajęć odbywa się stacjonarnie.
 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, za zgodą Dziekana, mogą być realizowane zdalnie zajęcia inne niż wymienione w pkt. 1 i 3.
 3. Plan zajęć zostanie ułożony tak, aby jednego dnia studenci realizowali zajęcia stacjonarne lub zajęcia zdalne.
 4. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, plany zajęć nie ulegną zmianie. Zmienić się może jedynie forma ze stacjonarnej na hybrydową lub zdalną. O tego typu sytuacji studenci i nauczyciele zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

z

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 września 2021 roku, 12:40