fbpx Program młodych liderów grup badawczych UG – junG | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Program młodych liderów grup badawczych UG – junG

Program młodych liderów grup badawczych UG – junG

Na Uniwersytecie Gdańskim został otwarty kolejny program wspierający rozwój naukowy w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza - Program młodych liderów grup badawczych UG (junG). Celem programu jest zachęcenie młodych naukowców do realizowania przełomowych badań w Uniwersytecie Gdańskim.

Program skierowany jest do osób (nie tylko pracowników UG), które po uzyskaniu stopnia doktora odbyły staż w ośrodku zagranicznym, zastanawiają się z jaką uczelnią związać swoją przyszłość i planują zdobyć lub zdobyły grant badawczy, w szczególności w programach: NCN (Polonez, Sonata Bis), NAWA Powroty, ERC Starting Grant.

Laureaci, wyłonieni w drodze konkursu, otrzymają grant, z którego będzie można sfinansować stypendia doktoranckie dla dwóch doktorantów w szkole doktorskiej UG oraz koszty prowadzenia działalności badawczej w wysokości do 100 000 zł / rok. Dodatkowo laureat otrzymuje miejsce do prowadzenia badań naukowych wraz z możliwością korzystania z infrastruktury badawczej, a także wsparcie administracyjne w prowadzeniu grantu badawczego.

Celem programu jest zachęcenie młodych naukowców do realizowania przełomowych badań w Uniwersytecie Gdańskim. Program wspiera założenie pierwszej grupy badawczej, co jest najlepszą drogą do uzyskania habilitacji i w konsekwencji stałego zatrudnienia na stanowisku profesora w uczelni – mówi prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowych.

Program junG to kolejny, już czwarty, program w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Gdańskim.  

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie IDUB.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 marca 2021 roku, 10:39