fbpx Projekty studenckie | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Projekty studenckie

Projekty oparte na przekładzie bajek w programie nauczania w Katedrze Translatoryki

Przekład bajek może odgrywać ważną rolę w dydaktyce przekładu ponieważ stosunkowo prosta struktura bajek pozwala łatwiej kształtować prawidłowe nawyki u przyszłych tłumaczy. Jednocześnie, pozwala też nawiązać więzi z lokalnymi społecznościami i propagować ich tradycje w szerszym świecie. Charakterystycznym przykładem był projekt realizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku a polegający na przekładzie kaszubskim i angielskim bajek kaszubskich pierwotnie zredagowanych w języku polskim. W efekcie powstała trójjęzyczna i bogato ilustrowana książeczka.

Opowiedz mi bajkę 2/Ópówiédz mie bôjkã/Tell me a fairy tale, wybór tekstów: Danuta Pioch, tłumaczenie na język kaszubski: Danuta Pioch, Zbigniew Jankowski, tłumaczenie na język angielski: Olga i Wojciech Kubińscy, korekta tekstu angielskiego: Andrzej Ceynowa, Gdańsk 2016, Nadbałtyckie Centrum Kultury, stron 120. Książkę dopełnia płytka z odczytanymi przez znanych aktorów tekstami w trzech językach: wersja polska: Dariusz Siastacz, wersja kaszubska: Zbigniew Jankowski, wersja angielska: Julia Pietrucha. Celem publikacji było propagowanie literatury kaszubskiej.

Studenci translatoryki zaangażowali się w tłumaczenie bajek afrykańskich na język polski w ramach międzynarodowego programu „Book-dash” realizowanego w Internecie. W ramach zajęć z przekładu literatury popularnej około piętnastu studentów tłumaczyło z języka angielskiego na język polski krótkie teksty bajek z Południowej Afryki. Polskie teksty zostały dołączone do wielojęzycznej bazy „Storyweaver”.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Kur
Treść wprowadzona przez: Maciej Kur
Ostatnia modyfikacja: ndz., 05.05.2019 r., 18:12
Data publikacji: ndz., 05.05.2019 r., 18:12

Studencki projekt badawczy

W dniach 10-11 kwietnia 2019 r. studenci 2 roku studiów II stopnia na kierunku Filologia Angielska, specj. translatoryczna zorganizowali konferencję studencką Od referatu do tytułu magistra, w trakcie której prezentowali swoje pierwsze projekty naukowe. Wydarzeniu nadano formę telekonferencji, z jedną salą nadawczą i jedną salą odbiorczą, w której zgromadziła się liczna publiczność. Zaprezentowano 28 referatów o zróżnicowanej tematyce, począwszy od przekładu tekstów literackich, przez przekład specjalistyczny, do zagadnień związanych z przekładem audiowizualnym i lokalizacją. Studenci nie tylko przedstawili wyniki prowadzonych badań przed szerszą publicznością, ale również zdobyli cenne doświadczenie organizacyjne: samodzielnie przygotowali sprzęt materiały informacyjne (ulotki z programem, plakaty), zadbali o potrzebny sprzęt, rezerwację sal i poczęstunek, prowadzili poszczególne sesje i wyczerpująco udokumentowali wydarzenie. Dzięki umieszczeniu informacji o wydarzeniu na stronie Wydziału, a także za sprawą fotorelacji udostępnianej w formie elektronicznej i planowanych publikacji wybranych referatów, oddziaływanie wydarzenia ma zasięg krajowy.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Kur
Treść wprowadzona przez: Maciej Kur
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.04.2019 r., 22:18
Data publikacji: ndz., 28.04.2019 r., 22:18

Projekt „Audiodeskrypcja po studencku”

Projekt „Audiodeskrypcja po studencku” to inicjatywa skierowana do środowiska osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących, która doczekała się już sześciu edycji (w przygotowaniu kolejna). Projekt realizowany jest w rynkowej formule zarządzania projektami. Studenci opatrują wybrane materiały audio wideo opisem głosowym (tzw. audiodeskrypcją) oraz napisami dla niesłyszących. Projekt realizowany jest we współpracy z Pomorskim Oddziałem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Kształci m.in. wiedzę o przekładzie audiowizualnym i intersemiotycznym (tu: obraz-słowo), umiejętności tworzenia scenariuszy i ścieżek audiodeskrypcji i napisów oraz montażu materiałów AV, a także liczne kompetencje społeczne, w tym pracy zespołowej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Kur
Treść wprowadzona przez: Maciej Kur
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.04.2019 r., 22:19
Data publikacji: ndz., 28.04.2019 r., 22:19

Projekty „Zarządzanie projektem tłumaczeniowym”

Projekty są poświęcone popularnym grom wideo i ich witrynom ekcyklopedycznym wiki. Możliwe oddziaływanie: gracze, studenci w zakresie krajowym. Dotychczas zrealizowane projekty:

• Projekt lokalizacji witryny o grze wideo Wildstar w ramach zajęć z zarządzania projektem tlumaczeniowym w 2017 roku;
• Projekt lokalizacji witryny o grze wideo Guild Wars 2 w ramach zajęć z zarządzania projektem tlumaczeniowym w 2018 roku;
• Projekt lokalizacji witryny o grze wideo Shroud of The Avatar w ramach zajęć z zarządzania projektem tlumaczeniowym w 2019 roku.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Kur
Treść wprowadzona przez: Maciej Kur
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.04.2019 r., 22:22
Data publikacji: ndz., 28.04.2019 r., 22:22

Konferencja studencka „PRZEKŁADowo”, 2017

Pierwsza ogólnopolska konferencja translatoryczna dla studentów i doktorantów organizowana przez Koło Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA działającym na Uniwersytecie Gdańskim. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści od tłumaczeń prawniczych (dr Łucja Biel) oraz audiowizualnych (Arkadiusz Belczyk). Ponadto z referatami wystąpili studenci I doktoranci m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Koszalińskiej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Kur
Treść wprowadzona przez: Maciej Kur
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.04.2019 r., 22:07
Data publikacji: ndz., 28.04.2019 r., 22:07

Projekt „Mages of Mystralia” – Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych „Linguana”

Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy „freeindiel10n” obejmował opracowanie polskiej lokalizacji gry „Mages of Mystralia” wyprodukowanej i wydanej przez firmę Borealys Games. Studenci odpowiadali za tłumaczenie gry na język polski i kontakt z globalnym kierownikiem projektu. Gra w polskiej wersji językowej jest dostępna na platformie dystrybucji cyfrowej Steam.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Kur
Treść wprowadzona przez: Maciej Kur
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.04.2019 r., 22:21
Data publikacji: ndz., 28.04.2019 r., 22:21

Projekt „Beholder” – Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych „Linguana”

W ramach projektu zespół tłumaczeniowy złożony z członków studenckiego koła naukowego podjął współpracę przy lokalizacji gry wideo „Beholder” wyprodukowanej przez rosyjskie studio Warm Lamp Games i wydanej przez firmę Alawar Entertainment. Studenci odpowiadali za przygotowanie kompletnego tłumaczenia gry na język polski, zarządzanie projektem lokalizacyjnym i testy lokalizacji. Gra została wydana na rynku polskim przez firmę Cenega.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Kur
Treść wprowadzona przez: Maciej Kur
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.04.2019 r., 22:20
Data publikacji: ndz., 28.04.2019 r., 22:20

Współpraca z Europejskim Centrum Solidarności w zakresie tłumaczenia materiałów filmowych

W ramach prowadzonych przez siebie zespołów tłumaczeniowych słuchacze Translatoryki opracowali tłumaczenia kilkunastu ścieżek dialogowych do filmów dokumentalnych traktujących o początkach NSZZ Solidarność. Oprócz samego tłumaczenia w zakres ich obowiązków wchodziło zarządzanie projektem tłumaczeniowym, kontakt z klientem oraz przygotowanie plików z napisami.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Maciejczyk
Treść wprowadzona przez: Maciej Kur
Ostatnia modyfikacja: śr., 05.01.2022 r., 8:34
Data publikacji: ndz., 28.04.2019 r., 22:23