fbpx Konferencje i inne wydarzenia naukowe | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencje i inne wydarzenia naukowe

Konferencje i inne wydarzenia naukowe organizowane przez pracowników Zakładu Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego

Wybrane konferencje i inne wydarzenia naukowe (współ)organizowane przez pracowników Zakładu Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego (wcześniej Zakładu Językoznawstwa i Katedry Językoznawstwa)

 

Data i miejsce

Konferencja / wydarzenie naukowe

Organizatorzy

Linki

2019.06.06-07,

Gdańsk

Metodologia badań w glottodydaktyce

Współorganizatorka z Katedry Językoznawstwa: Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

https://old.ug.edu.pl/konferencje/88908/konferencja_metodologia_badan_w_...

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1620

Galeria zdjęć

2018.05.18-19, Gdańsk

CLARIN-PL w praktyce badawczej: Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych

Joanna Redzimska, Danuta Stanulewicz,

Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

Galeria zdjęć

Sprawozdanie

2017.06.22-24,

Gdańsk

26th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English “Epistemological Canons in Language, Literature and Cultural Studies”

Organizatorzy z Katedry Językoznawstwa: Magdalena  Wawrzyniak-Śliwska, Karolina Janczukowicz, Małgorzata Smentek, Tadeusz  Wolański;

w komitecie naukowym: Olga Sokołowska, Danuta Stanulewicz

Galeria zdjęć

Sprawozdanie

2017.05.20-21,

Gdańsk

eTwinning – innowacyjne technologie informacyjne i komunikacyjne TIK w kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych

Współorganizatorka z Katedry Językoznawstwa: Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

Galeria zdjęć 

2016.04.28-29,

Gdańsk

W trosce o jakość w ilości – edukacja akademicka w procesie zmian

Beata Karpińska-Musiał

Sprawozdanie

 

2016.01.21,

Gdańsk

Seminarium nt. przetwarzania języka naturalnego

Joanna Redzimska

Sprawozdanie

2014.09.08-10,

Gdańsk

Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego”

Współorganizatorzy z Katedry Językoznawstwa: Martin Blaszk, Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

Sprawozdanie

2014.05.12-13, Tarnowo koło Łobza

Książka dobrem kultury i źródłem wiedzy

Współorganizatorka z Katedry Językoznawstwa: Danuta Stanulewicz

Galeria zdjęć

2013.05.23-24, Szczecin

Język, literatura i edukacja kaszubska

Współorganizatorka z Katedry Językoznawstwa: Danuta Stanulewicz

Sprawozdania:

https://unikonferencje.pl/relacja/konf-ugyhupa

http://archiwum.kaszubi.pl/o/szczecin/komunikat?id=645

2007.07.12-13, Sopot

The 10th International Cognitive Linguistics Conference: Parasession on Passive, Reflexive, Impersonal and Related Constructions

Organizatorzy z Zakładu Językoznawstwa: Roman Kalisz, Łucja Biel, Magdalena Bielenia-Grajewska, Igor Burkhanov, Eugene H. Casad,  Tadeusz Danilewicz, Wojciech Kubiński, Maciej Rataj, Joanna Redzimska, Mikołaj Rychło, Olga Sokołowska

Sprawozdanie

2005.12.06, Gdańsk

The ceremony of presenting the Festschrift De Lingua et Litteris to Professor Kazimierz A. Sroka, the founder of the English Department at the University of Gdańsk   

Danuta Stanulewicz

Sprawozdanie i przemówienia

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Kwit
Treść wprowadzona przez: Izabela Kwit
Ostatnia modyfikacja: śr., 06.04.2022 r., 9:00
Data publikacji: wt., 05.04.2022 r., 9:37