fbpx edukacja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

z

Studentki Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej zrobiły film zaliczeniowy przedmiotu Film i Inne sztuki, prowadzonego przez Krystynę Weiher-Sitkiewicz, o kulisach powstawania żywych obrazów. Autorki filmu: Wiktoria Juchtowska, Joanna Boińska, Klaudia Dzierugo.

z

Zapraszamy do lektury przekładu na angielski opowiadania dr.  Stanisława Modrzewskiego pt. „Jana” ze zbioru Gdzie tataraki, gdzie jerzyki (Gdańsk: Polnord, Wydawnictwo Oskar, 2008).

z

Wydział Filologiczny, pomimo pandemii, kontynuuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Filologia Polska od dwóch lat w ramach specjalności Media i PR współpracuje z wiodącą na rynku trójmiejskim firmą public relations - Personal PR. W ramach tej współpracy w bieżącym semestrze odbył się cykl zajęć dla studentów 1 roku studiów magisterskich filologii polskiej prowadzonych zdalnie przez pracowników firmy. W ramach współpracy z Personal PR dr hab. Magdalena Horodecka, prof.

z
Produkcja Form Audiowizualnych - kierunek z potencjałem do rozwoju rynku audiowizualnego.
Dni otwarte na Filologicznym! 
 
„Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus! O tym, dlaczego warto studiować filologię germańską na UG“ - opowiedzą dr Izabela Kujawa i dr Dominika Janus z Instytutu Filologii Germańskiej.
 
z

Grupa studentów z seminarium literaturoznawczego odbyła w dniach 13-16 grudnia 2019 roku kwerendę badawczą w Berlinie. Celem wyjazdu było zdobycie materiałów do prac licencjackich. Studenci korzystali ze zbiorów dostępnych w Bibliotece Głównej i Filologicznej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (Freie Universität Berlin). Większość książek była dostępna na miejscu, zaledwie część z nich należało zamówić w magazynie.

z

Telefoniczna Poradnia Językowa UG  działa nieprzerwanie od 1973 roku, udziela bezpłatnych porad językowych  wszystkim zainteresowanym. Jej misją jest działanie na rzecz środowiska trójmiejskiego, tym chętniej więc zapraszamy do korzystania z jej usług przedstawicieli środowiska akademickiego UG. Poradnia czynna jest w ciągu roku akademickiego od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-14.30.

z
Ośrodek Egzaminacyjny Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza na
Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego