fbpx Profile naukowe | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Profile naukowe

dr hab. Anna Marchewka, prof. UG

dr hab. Anna Marchewka, prof. UG

Urodzona w Gdańsku w roku 1969. W 1988 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr X w Gdańsku-Przymorze. Absolwentka studiów filologii klasycznej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego – tytuł magistra uzyskała w roku 1993. Od tegoż roku zatrudniona w Katedrze Filologii Klasycznej na stanowisku asystenta. Doktorat obroniła w 2000 r. (promotor – prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski), a w 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od roku 2013 jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Filologii Klasycznej UG.

Od roku 1992 przez ponad dwa lata w ramach zlecenia prowadziła lektorat z języka łacińskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Polskim w Wilnie.

Od roku 2013 kierownik Pracowni Badań Nad Grecką Prozą Historyczną i Literaturą Fachową. Od roku 2015 pełni funkcję kierownika Katedry Filologii Klasycznej UG.

Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Hellenistka o zainteresowaniach skoncentrowanych przede wszystkim na greckim języku i literaturze epoki archaicznej i klasycznej, ze szczególnym wskazaniem na poezję epiczną, historiografię i grecką literaturę fachową. W swoich badaniach nad grecką literaturą, szczególnie w rozważaniach nad literackim warsztatem greckich twórców, wskazuje na konieczność wspomagania się interdyscyplinarnymi metodami badawczymi, odwołując się między innymi do osiągnięć psycholingwistyki i socjolingwistyki. Aktualnym przedmiotem jej badań jest literacki warsztat Ksenofonta oraz recepcja jego myśli i twórczości w późniejszych epokach starożytnych (Druga Sofistyka – fikcyjne listy Ksenofonta, Sokratesa oraz sokratyków).

Ważniejsze publikacje:

Homerycki język Herodota, Wyd. UG, Gdańsk 2002.

Podstawy historii i gramatyki historycznej języka greckiego, Wyd. UG, Gdańsk 2005.

Epische Merkmale im Herodoteischen Konsonantensystem, „Eos” LXXXIX, 2002, ss. 229–232.

Słowo i gest. Herodotowa sztuka portretowania, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Socratic Laughter in the Xenophon’s “Cyropaedia”, in: Xenophon:Greece, Persia, and Beyond, ed. by B. Burliga, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2011, ss. 121–130.

Ksenofont, Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia), przekł. i oprac. K. Głombiowski, A. Marchewka (ks. I i II), B. Burliga, A. Ryś, „Biblioteka Antyczna”, t. 45, Wrocław 2014.

Hippokrates, O powietrzu, wodach i miejscach (Hippocrates, De aere, aquis et locis), przekł. A. Marchewka, M. Świder, wstęp i komentarz M. Świder, „Fontes Historiae Antiquae” XXXI, Poznań 2014.

Ksenofontowa Pantheja. Między ideałem a rzeczywistością, w: Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej : Studia ad Virgines et Mulieres Claras, de Quibus Scriptores Antiqui Graeci et Romani Narrant, Pertinentia, red. Anna Marchewka, Wyd. UG, Gdańsk 2018, ss. 85–95.

Ksantypa – dobra żona Sokratesa, „Collectanea Philologia” XXI, 2018, ss. 75–86.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Izabela Sułecka
Ostatnia modyfikacja: pt., 03.07.2020 r., 8:06
Data publikacji: śr., 10.04.2019 r., 9:19