fbpx Tomy jubileuszowe | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Tomy jubileuszowe

Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej

Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej. Red. Katarzyna Wojan, Ewa Konefał. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, 318 ss. + tablice

Od dżwięku do słowa... adresowane jest do szerokiego, zainteresowanego głównie tematyką językoznawczą, kręgu czytelników. W niniejszym tomie zamieszczono teksty specjalistyczne z szeroko rozumianej dziedziny filologii, szczególnie językoznawstwa, dedykowane Profesor Janinie Bartoszewskiej przez Jej przyjaciół, współpracowników oraz uczniów.

Kształtując treść artykułów, autorzy starali się uwzględnić fascynacje naukowe Jubilatki. Przedmiotem Jej wieloletnich zainteresowań badawczych są kontrastywna fonetyka, fonologia, grafemia i ortoepia, wyznaczające perspektywę dla rozwoju językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, a także zakres i sposób prowadzenia badań.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 12.11.2017 r., 20:08
Data publikacji: ndz., 12.11.2017 r., 19:51

Wokół struktury słowa

Wokół struktury słowa, red. Alicja Pstyga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

Niezależnie od niewyczerpanych możliwości interpretacyjnych słowa, które stwarzają nam narzędzia badawcze współczesnej humanistyki, zawsze interesuje badaczy wnętrze słowa – jego struktura zespolona ze stanem ludzkiej świadomości. Zamieszczone w tomie prace podejmują próbę usytuowania słowa w różnych jego funkcjach komunikacyjnych, artystycznych, kulturowych czy społecznych, nie tracąc z pola widzenia tożsamości słowa, którą jest jego niepowtarzalna struktura semantyczna, podczas gdy jego struktura formalna pozbawiona jest już cechy wyłączności i jednostkowości.

Inspiracją do podjęcia zawartych w tomie interpretacji słowa stały się dociekania naukowe Pani Profesor Janiny Domin, długoletniego pracownika gdańskiej rusycystyki, wieloletniego Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej (potem Instytutu Filologii Słowiańskiej) oraz Kierownika Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich, która zajmowała się zarówno strukturą morfologiczna i słowotwórczą poszczególnych klas wyrazów współczesnego języka rosyjskiego, jak i jej interpretacją – również w ujęciu porównawczym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 12.11.2017 r., 20:09
Data publikacji: ndz., 12.11.2017 r., 19:44