fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Neurologopedyczne

 

Podyplomowe Studia Neurologopedyczne UG istnieją od roku akademickiego 1996/1997 (w latach 1996 - 1997 jako Podyplomowe Studium Afazjologiczne).

Celem Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy (mających ogólne wykształcenie logopedyczne) do pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy.

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Neurologopedyczne mogą się ubiegać absolwenci:

  • magisterskich studiów logopedycznych, 
  • studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną w wymiarze minimum 1200 godzin zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy; 
  • 4-semestralnych podyplomowych (pomagisterskich) studiów logopedycznych prowadzonych przez szkoły wyższe w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Neurologopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

4. 05. 2020 r. - 3. 09. 2020 r.

2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii do 4 września 2020 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),
  • 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane),
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię dyplomu,
  • świadectwo/odpis ukończenia 4-semestralnych podyplomowych studiów logopedycznych (min. 600 godz. dydaktycznych) lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię świadectwa.

Program studiów obejmuje 280 godzin dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych), rozłożonych na dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (13-trzydniowych zjazdów: od piątku rano do niedzieli lub od soboty do poniedziałku). O przydziale do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za semestr w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1900 zł od osoby.

 

Nasz adres:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk 

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64

E-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 27.09.2020 r., 12:37
Data publikacji: wt., 16.12.2008 r., 0:00