fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Neurologopedyczne

 

Podyplomowe Studia Neurologopedyczne UG istnieją od roku akademickiego 1996/1997 (w latach 1996 - 1997 jako Podyplomowe Studium Afazjologiczne).

Celem Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy (mających ogólne wykształcenie logopedyczne) do pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy.

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Neurologopedyczne mogą się ubiegać absolwenci logopedycznych studiów magisterskich bądź absolwenci pełnych pomagisterskich studiów logopedycznych.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Neurologopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

4. 03. 2019 r. - 30. 06. 2019 r.

2. Złożyć w sekretariacie Katedry Logopedii do 1 lipca 2019 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • świadectwo/odpis świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię świadectwa.

Program studiów obejmuje 280 godzin dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych), rozłożonych na dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (13-trzydniowych zjazdów: od piątku rano do niedzieli lub od soboty do poniedziałku). O przydziale do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za semestr w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1850 zł od osoby.

 

Nasz adres:

Katedra Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk 

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64

E-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 25.03.2019 r., 10:30
Data publikacji: wt., 16.12.2008 r., 0:00