fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Logopedii Medialnej

 

Podyplomowe Studia Logopedii Medialnej przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w pracy z dziennikarzami, pracownikami mediów i innymi osobami, które ze względów zawodowych występują publicznie (rzecznicy prasowi, pracownicy PR, menedżerowie). Kandydaci powinni legitymować się dyplomem magisterskim oraz świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych, lub dyplomem ukończenia studiów magisterskich filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną, a także absolwentów studiów magisterskich na kierunku logopedia.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie 3-dniowych zjazdów (od piątku do niedzieli). W programie przewidziano 237 godzin dydaktycznych, rozłożonych na dwa semestry. Proponujemy między innymi zajęcia obejmujące zagadnienia z zakresu estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów, elementów retoryki, pracy nad głosem, pracy przy mikrofonie, przygotowania wystąpienia przed kamerą, kształtowania wizerunku, elementów psychologii w komunikacji, technik pokonywania stresu. Prowadzą je wybitni specjaliści, reprezentujący różne środowiska zawodowe: logopedzi zajmujący się logopedią artystyczną, aktorzy, doświadczeni dziennikarze radiowi i telewizyjni, psycholodzy, wizażyści.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedii Medialnej.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Logopedii Medialnej za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
w terminie: 4. 05. 2020 r. -  11. 09. 2020 r.

2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii do 14 września 2020 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię dyplomu,
  • świadectwo/odpis ukończenia 4-semestralnych podyplomowych studiów logopedycznych (min. 600 godz. dydaktycznych) lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię świadectwa.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje się na podstawie kolejności zgłoszeń i weryfikacji przedstawionych dokumentów.

Program studiów przewiduje 237 godzin dydaktycznych realizowanych w dwóch semestrach. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (11 trzydniowych zjazdów).

Odpłatność za semestr w roku akademickim 2020/2021 wynosi 2200 zł od osoby.

 

Nasz adres:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk 

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64

E-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 27.02.2020 r., 8:47
Data publikacji: wt., 02.12.2008 r., 0:00