fbpx Konferencje i aktualności | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencje i aktualności

Konferencje i aktualności

W dniach 7-8 marca 2020 roku odbyła się konferencja „Logopedia polska – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. W 40-lecie logopedii na Uniwersytecie Gdańskim”, zorganizowana przez Instytut Logopedii. Jubileusz gdańskiej logopedii uświetnili swoją obecnością przedstawicie władz Uniwersytetu Gdańskiego: Pani Prorektor dr hab. Aneta Oniszczuk -Jarząbek, prof. UG, Pan Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Maciej Michalski, prof. UG oraz znamienici Goście: założyciel logopedii na naszej uczelni prof. dr hab. Bronisław Rocławski, prof. dr hab. Edward Łuczyński - wieloletni kierownik Zakładu, a potem Katedry Logopedii UG (1995-2017), naukowcy, przedstawiciele uczelni kształcących logopedów (m. in.: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie), Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz  Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy RJP przy Prezydium PAN - dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS, studenci i absolwenci logopedii oraz praktycy. Listy gratulacyjne przesłały osoby i instytucje współpracujące z gdańską logopedią.

Konferencja jubileuszowa była okazją do wspomnień o etapach rozwoju kształcenia logopedów na Uniwersytecie Gdańskim, osiągnięć niegdyś Zakładu, a dziś Instytutu Logopedii, ale także do refleksji na temat wyzwań i szans stojących przed logopedią jako dziedziną oraz do spotkań towarzyskich w licznym gronie „logopedycznej rodziny”.

Listy gratulacyjne

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: wt., 24.11.2020 r., 11:12
Data publikacji: pt., 13.10.2017 r., 15:26