fbpx Oferta kształcenia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Oferta kształcenia

Oferta kształcenia 2021/2022

Pasjonuje Cię nauka języków obcych? Masz dość szkolnej nudy? Pragniesz swobodnie podróżować po świecie? Poszerzyć swoje horyzonty i kontakty? Zyskać interesujące perspektywy zawodowe? A może marzysz, aby część studiów odbyć w uczelni zagranicznej? Lub sprawdzić się w pracy naukowej? – Studiuj u nas filologię germańską, a opanujesz język niemiecki na najwyższym poziomie i poznasz świat kultury Goethego, Kafki i Grassa. Będziesz doskonalić znajomość języka angielskiego, spotkasz ciekawych ludzi, uczestnicząc w międzynarodowych projektach DAAD i w naszej bogatej ofercie wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ z uczelniami w Koblencji, Düsseldorfie czy Zittau/Görlitz. Myślisz o pracy tłumacza konferencyjnego? Chcesz, by studia były dla Ciebie trampoliną do najlepszych firm polskich i zagranicznych?  – Specjalizacja biznesowo-gospodarcza lub translatoryczna będzie dla Ciebie drogą do sukcesu, a na atrakcyjną praktykę zawodową przyjmą Cię takie firmy, jak Bayer czy ThyssenKrupp. Zamierzasz zmieniać polską szkołę, uczyć nowocześnie i niekonwencjonalnie? – Z naszą pomocą zostaniesz nauczycielem, jakiego zawsze chciałeś mieć.

Zacznij studiować filologię germańską na Wydziale Filologicznym UG:

Tryb stacjonarny:

Tryb niestacjonarny:

Wybierz jedną z trzech specjalności, które mamy w ofercie:

 

  Logo litera T  Specjalność translatoryczna, studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym
oraz studia I stopnia w trybie niestacjonarnym

 

Tłumacz pośredniczy między językami i kulturami – z nami pogłębisz wiedzę o kulturze, literaturze, historii, obyczajach, społeczeństwach obszaru niemieckojęzycznego, o języku i jego historii

 

Ścieżka rozwoju studenta specjalności translatorycznej:

JĘZYK NIEMIECKI  
Wysoki poziom! Na studiach I stopnia student osiąga poziom C1, na studiach II stopnia poziom C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego. Ponadto ma dostęp do bezpłatnej platformy internetowej do nauki języka niemieckiego DEUTSCH.INFO dla germanistów na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu ERASMUS+
JĘZYK ANGIELSKI  
Jako drugi język obcy! Na studiach I stopnia specjalności translatorycznej student uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego.
PRZEDMIOTY  
Bardzo specjalistyczne! W formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów, w laboratoriach językowych realizowane są następujące przedmioty specjalistyczne: tłumaczenia pisemne ogólne, tłumaczenia ustne, przekład tekstów użytkowych, administracyjno-prawniczych oraz ekonomiczno-handlowych, przekład tekstów literackich, teoria przekładu. Poza zajęciami specjalistycznymi w ofercie specjalności są także ogólne zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego (leksyka, fonetyka, pisanie, konwersacje, gramatyka), elementów językoznawstwa, literatury oraz kultury. Zajęcia prowadzą praktykujący tłumacze, tłumacze przysięgli i literatury.
WIEDZA  
Kompleksowa! Na studiach I i II stopnia student otrzymuje kompleksową wiedzę z zakresu teorii przekładu, warsztatu tłumacza, tłumaczeniowego survivalu, specyfiki zawodu tłumacza, wiedzę o kulturze, literaturze, historii, obyczajach, społeczeństwach obszaru niemieckojęzycznego oraz technik przekładu.
KOMPETENCJE/OSOBOWOŚĆ  
Pożądane w pracy tłumacza! Student nabywa umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, w zakresie przekładu literackiego oraz specjalistycznego, biegle komunikuje się w sytuacjach społecznych i zawodowych, potrafi zastosować różnorodne metody i style tłumaczeń.

 

ABSOLWENT po ukończeniu studiów nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwalają mu na zatrudnienie w instytucjach, firmach i innych podmiotach korzystających z pracy tłumaczy: w firmach międzynarodowych, usługach, handlu międzynarodowym, biurach tłumaczeń, samorządzie lokalnym.

Teoria i praktyka  -  język i kultura  -  historia i krajoznawstwo  -  stypendia i wyjazdy zagraniczne  -  praktyki zawodowe i miękkie kompetencje

Zacznij przygodę z tłumaczeniem!

 

  Logo litery BG Specjalność biznesowo-gospodarcza, studia I stopnia w trybie stacjonarnym

 

Nowy typ kształcenia dla filologów: połączenie lingwistyki i biznesu, stwarzające wiele nowych możliwości rozwoju oraz znalezienia ciekawej pracy w przyszłości

 

Ścieżka rozwoju studenta specjalności biznesowo-gospodarczej:

JĘZYK NIEMIECKI  
Wysoki poziom! Na studiach I stopnia student osiąga poziom C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego. Ponadto ma dostęp do bezpłatnej platformy internetowej do nauki języka niemieckiego DEUTSCH.INFO dla germanistów na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu  ERASMUS+
JĘZYK ANGIELSKI  
Ogólny i specjalistyczny! Na studiach I stopnia specjalności biznesowej student uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego oraz Business English.
PRZEDMIOTY  
Bardzo różnorodne! W formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów oraz metodą projektową  realizowane są następujące przedmioty specjalistyczne w języku niemieckim: komunikacja w przedsiębiorstwie, psychologia w biznesie, techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna, gospodarka krajów niemieckojęzycznych, język niemieckiej gospodarki, w języku polskim: warsztaty specjalistyczne z praktycznej wiedzy biznesowej (prowadzone przez specjalistów praktyków z firmy Bayer), podstawy ekonomii, podstawy rachunkowości (oba przedmioty prowadzone przez wykładowców z Wydziału Ekonomicznego), praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel, poza zajęciami specjalistycznymi w ofercie specjalności są także ogólne zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego (leksyka, pisanie, konwersacje, gramatyka), elementów językoznawstwa, literatury oraz kultury. Na III roku student odbywa praktyki firmowe (90h), w trakcie których poznaje specyfikę pracy w firmie lub korporacji.
WIEDZA  
Kompleksowa i niezbędna! Na studiach I stopnia student otrzymuje kompleksową wiedzę z zakresu biznesu i gospodarki oraz komunikacji w tych obszarach, wybranych aspektów ekonomii oraz rachunkowości, a także z zakresu kompetencji społecznych istotnych w środowisku pracy charakterystycznym dla korporacji i sfery biznesu, zna narzędzia z zakresu organizacji pracy w korporacji.
KOMPETENCJE/OSOBOWOŚĆ  
Pożądane na rynku pracy! Student potrafi sprawnie poruszać się w obszarze niemieckojęzycznej komunikacji specjalistycznej w kontekście zawodowym, prowadzić dyskusje, merytorycznie argumentować i formułować wnioski, posiada umiejętność aktywnego i skutecznego komunikowania się z partnerem niemieckojęzycznym przy uwzględnieniu czynników międzykulturowych, umiejętnie posługuje się pojęciami z zakresu biznesu i gospodarki w typowych sytuacjach profesjonalnych.

 

ABSOLWENT po ukończeniu studiów I stopnia biegle włada językiem niemieckim oraz niemieckim językiem specjalistycznym z zakresu gospodarki i biznesu. Poza kompetencjami językowymi posiada wiedzę z zakresu komunikacji w przedsiębiorstwie, technik negocjacji z uwzględnieniem aspektów komunikacji międzykulturowej, wybranych aspektów gospodarczych oraz ekonomii i rachunkowości. Takie przygotowanie umożliwia mu podjęcie pracy w firmach, instytucjach, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i kontakty zagraniczne, a także w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów europejskich.

Na styku nauk filologicznych i biznesu rodzą się nowe wyzwania i możliwości!

 

      Logo litera N   Specjalność nauczycielska, studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym

 

Nowy typ kształcenia: Nauczyciel na styku glottodydaktyki, pedeutologii, pedagogiki, psychologii, zarządzania edukacyjnego, sztuk pięknych, muzyki i filozofii

 

Ścieżka rozwoju studenta specjalności nauczycielskiej:

JĘZYK NIEMIECKI  
Będziesz silny! Na studiach I stopnia student osiąga poziom C1, na studiach II stopnia poziom C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego. Ponadto ma dostęp do bezpłatnej platformy internetowej do nauki języka niemieckiego DEUTSCH.INFO dla germanistów na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu ERASMUS+
JĘZYK ANGIELSKI  
Opanujesz! Na studiach I stopnia student osiąga poziom C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego.
PRZEDMIOTY  
Fajne! W formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów realizowane są następujące przedmioty: projekty edukacyjne, dydaktyka języka niemieckiego i angielskiego, emisja głosu, technologie informacyjne w dydaktyce. Doświadczenie zawodowe zdobywa w ramach praktyk języka niemieckiego i angielskiego oraz pedagogiczno-psychologicznych w przedszkolach i wszystkich typach szkół publicznych.
WIEDZA  
Czeka na Ciebie! Na studiach I i II stopnia student otrzymuje kompleksową wiedzę z zakresu glottodydaktyki, pedeutologii, pedagogiki, psychologii, zarządzania edukacyjnego, sztuk pięknych, muzyki i filozofii, niezbędną w rozumieniu i wykonywaniu zawodu nauczyciela.
KOMPETENCJE/OSOBOWOŚĆ  
Chwyć siebie! Oprócz wiedzy pedagogicznej oraz metodyczno-dydaktycznej student otrzymuje wiedzę z zakresu psychologii LIFE-SPAN (rozwój człowieka przez całe życie) jako fundament dla rozwoju kompetencji zawodowych (tworzenie profilu kompetencyjnego) oraz podbudowę dla kształtowania osobowości i indywidualności: Poznanie i wzmacnianie siebie! Odkrywanie własnego potencjału! Realizacja własnych projektów edukacyjnych!

 

ABSOLWENT po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół publicznych. Na studiach I stopnia otrzymuje również uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Tam, gdzie mówimy o nauczaniu, widzimy sposób na rozbudzanie kreatywności,odnajdywanie silnych stron

własnej osobowości!

 

Zespół IFG serdecznie zaprasza!

 

Kolaż z pracownikami IFG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas także na:

facebook logo  Instytut Filologii Germańskiej UG

Instagram logo  instytut_fg.ug

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Szafrańska
Treść wprowadzona przez: Monika Szafrańska
Ostatnia modyfikacja: śr., 09.06.2021 r., 12:53
Data publikacji: śr., 02.06.2021 r., 0:24