Oferta kształcenia / Studienangebot

Oferta kształcenia 2024/2025

flaga ukrainy

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA UG

Oferta kształcenia 2024/2025

 

 

 

Czy wiesz, że znajomość języka niemieckiego to przepustka do rozwijania Twoich najbardziej różnorodnych pasji, a język niemiecki otworzy Ci drzwi do wielu możliwości? Posługuje się nim ponad 100 mln osób  na świecie!

Ciekawi Cię język i kultura? Doceniasz nowoczesne technologie, kochasz muzykę, sztukę, literaturę, a może myślisz o własnym biznesie lub pracy w znanej międzynarodowej firmie, która podczas studiów zaprosi Cię na praktyki biznesowe?

Studiuj germanistykę na UG! Wybierając jedną z trzech naszych specjalności możesz poznawać język i kulturę krajów niemieckojęzycznych tu w Gdańsku lub podczas stypendium na jednej z zagranicznych uczelni, z którymi współpracujemy. Od roku 2023/24 mamy dla Ciebie w ofercie dwa poziomy grup językowych: dla kandydatów zaawansowanych językowo oraz z brakiem znajomości lub podstawową znajomością języka (NOWOŚĆ!)

 

Studiując filologię germańską na UG:

-  opanujesz język niemiecki na najwyższym poziomie, ucząc się m.in. nowatorskimi metodami warsztatowymi,

-  będziesz dodatkowo doskonalił znajomość języka angielskiego (ogólnego i specjalistycznego biznesowego) lub innego języka obcego

-  spotkasz ciekawych ludzi, uczestnicząc zarówno w międzynarodowych projektach, jak i w naszej bogatej ofercie wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus,

-  zyskasz doskonały wstęp do swojego dalszego rozwoju.

Studiuj w trybie stacjonarnym lub zaocznie.

Zapoznaj się z naszą ofertą:

Plakat studiuj germanistyke na ugPlakat informujący dlaczego warto studiować germanistykę

 

 

Studia licencjackie I stopnia (3 lata)

dla kandydatów zaawansowanych językowo (grupy zaawansowane)

dla kandydatów z brakiem znajomości lub podstawową znajomością języka (grupy początkujące)

Specjalność do wyboru:

1) translatoryczna     2) nauczycielska    3) biznesowa

 

Studia magisterskie II stopnia (2 lata)

Dla absolwentów filologii germańskiej i innych kierunków licencjackich

Specjalność do wyboru:

1) Język niemiecki w przekładzie i biznesie      2) Specjalność nauczycielska

 

STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA (3 lata)

dla kandydatów zaawansowanych językowo

i z podstawową znajomością języka

W trakcie studiów wybierz jedną z trzech specjalności:

 • specjalność translatoryczną - jeśli myślisz o łączeniu kultur i ludzi, czyli np. o pracy tłumacza w firmie lub biurze tłumaczeń,
 • specjalność biznesowo-gospodarczą - jeśli chcesz, aby studia były dla Ciebie trampoliną do firm międzynarodowych, a na atrakcyjną praktykę zawodową przyjęły Cię takie korporacje, jak Bayer czy ThyssenKrupp, z którymi na co dzień współpracujemy,
 • specjalność nauczycielską - jeśli zamierzasz zmieniać polską szkołę, nauczać nowocześnie i niekonwencjonalnie, być nauczycielem, jakiego zawsze chciałeś mieć.

  Logo litera T  Specjalność translatoryczna (oferowana zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym)

Tłumacz pośredniczy między językami i kulturami – z nami pogłębisz wiedzę o kulturze, literaturze, historii, obyczajach, społeczeństwach obszaru niemieckojęzycznego, o języku i jego historii

Ścieżka rozwoju studenta specjalności translatorycznej:

JĘZYK NIEMIECKI

 

Wysoki poziom!

Na studiach I stopnia student osiąga poziom C1, na studiach II stopnia poziom C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego. Ponadto ma dostęp do bezpłatnej platformy internetowej do nauki języka niemieckiego DEUTSCH.INFO dla germanistów na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu ERASMUS+

JĘZYK ANGIELSKI

 

Jako drugi język obcy!

Na studiach I stopnia specjalności translatorycznej student uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego.

PRZEDMIOTY

 

Bardzo specjalistyczne!

W formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów, w laboratoriach językowych realizowane są następujące przedmioty specjalistyczne: tłumaczenia pisemne ogólne, tłumaczenia ustne, przekład tekstów użytkowych i społeczno-ekonomicznych, przekład tekstów literackich, teoria przekładu, podstawy translatoryki, praca z tekstem z perspektywy tłumacza, tłumaczenia pisemne i ustne (a vista, kabinowe), ogólne i specjalistyczne, technologie informacyjne w pracy tłumacza, praktyka translatorska. Poza zajęciami specjalistycznymi w ofercie specjalności są także ogólne zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego (leksyka, fonetyka, pisanie, konwersacje, gramatyka), elementów językoznawstwa, literatury oraz kultury. Zajęcia prowadzą praktykujący tłumacze, tłumacze przysięgli i literatury.

WIEDZA

 

Kompleksowa!

Na studiach I i II stopnia student otrzymuje kompleksową wiedzę z zakresu teorii przekładu, warsztatu tłumacza, tłumaczeniowego survivalu, specyfiki zawodu tłumacza, wiedzę o kulturze, literaturze, historii, obyczajach, społeczeństwach obszaru niemieckojęzycznego oraz technik przekładu.

KOMPETENCJE/OSOBOWOŚĆ

 

Pożądane w pracy tłumacza!

Student nabywa umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, w zakresie przekładu literackiego oraz specjalistycznego, biegle komunikuje się w sytuacjach społecznych i zawodowych, potrafi zastosować różnorodne metody i style tłumaczeń.

ABSOLWENT po ukończeniu studiów nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwalają mu na zatrudnienie w instytucjach, firmach i innych podmiotach korzystających z pracy tłumaczy: w firmach międzynarodowych, usługach, handlu międzynarodowym, biurach tłumaczeń, samorządzie lokalnym.

Teoria i praktyka  -  język i kultura  -  historia i krajoznawstwo  -  stypendia i wyjazdy zagraniczne  -  praktyki zawodowe i miękkie kompetencje

Zacznij przygodę z tłumaczeniem!

  Logo litery BG Specjalność biznesowo-gospodarcza

Nowy typ kształcenia dla filologów: połączenie lingwistyki i biznesu, stwarzające wiele nowych możliwości rozwoju oraz znalezienia ciekawej pracy w przyszłości

Ścieżka rozwoju studenta specjalności biznesowo-gospodarczej:

JĘZYK NIEMIECKI

 

Wysoki poziom!

Na studiach I stopnia student osiąga poziom C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego. Ponadto ma dostęp do bezpłatnej platformy internetowej do nauki języka niemieckiego DEUTSCH.INFO dla germanistów na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu  ERASMUS+

JĘZYK ANGIELSKI

 

Ogólny i specjalistyczny!

Na studiach I stopnia specjalności biznesowej student uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego oraz Business English.

PRZEDMIOTY

 

Bardzo różnorodne!

W formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów oraz metodą projektową  realizowane są następujące przedmioty specjalistyczne w języku niemieckim: komunikacja w przedsiębiorstwie, psychologia w biznesie, techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna, gospodarka krajów niemieckojęzycznych, język niemieckiej gospodarki, w języku polskim: warsztaty specjalistyczne z praktycznej wiedzy biznesowej (prowadzone przez specjalistów praktyków z firmy Bayer), podstawy ekonomii, podstawy rachunkowości, praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel, Business English, poza zajęciami specjalistycznymi w ofercie specjalności są także ogólne zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego (leksyka, pisanie, konwersacje, gramatyka), elementów językoznawstwa, literatury oraz kultury. Na III roku student odbywa praktyki firmowe (90h), w trakcie których poznaje specyfikę pracy w firmie lub korporacji.

WIEDZA

 

Kompleksowa i niezbędna!

Na studiach I stopnia student otrzymuje kompleksową wiedzę z zakresu biznesu i gospodarki oraz komunikacji w tych obszarach, wybranych aspektów ekonomii oraz rachunkowości, a także z zakresu kompetencji społecznych istotnych w środowisku pracy charakterystycznym dla korporacji i sfery biznesu, zna narzędzia z zakresu organizacji pracy w korporacji.

KOMPETENCJE/OSOBOWOŚĆ

 

Pożądane na rynku pracy!

Student potrafi sprawnie poruszać się w obszarze niemieckojęzycznej komunikacji specjalistycznej w kontekście zawodowym, prowadzić dyskusje, merytorycznie argumentować i formułować wnioski, posiada umiejętność aktywnego i skutecznego komunikowania się z partnerem niemieckojęzycznym przy uwzględnieniu czynników międzykulturowych, umiejętnie posługuje się pojęciami z zakresu biznesu i gospodarki w typowych sytuacjach profesjonalnych.

ABSOLWENT po ukończeniu studiów I stopnia biegle włada językiem niemieckim oraz niemieckim językiem specjalistycznym z zakresu gospodarki i biznesu. Poza kompetencjami językowymi posiada wiedzę z zakresu komunikacji w przedsiębiorstwie, technik negocjacji z uwzględnieniem aspektów komunikacji międzykulturowej, wybranych aspektów gospodarczych oraz ekonomii i rachunkowości. Takie przygotowanie umożliwia mu podjęcie pracy w firmach, instytucjach, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i kontakty zagraniczne, a także w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów europejskich.

Na styku nauk filologicznych i biznesu rodzą się nowe wyzwania i możliwości!

      Logo litera N   Specjalność nauczycielska

Nowy typ kształcenia: Nauczyciel na styku glottodydaktyki, pedeutologii, pedagogiki, psychologii, zarządzania edukacyjnego, sztuk pięknych, muzyki i filozofii

Ścieżka rozwoju studenta specjalności nauczycielskiej:

JĘZYK NIEMIECKI

 

Będziesz silny!

Na studiach I stopnia student osiąga poziom C1, na studiach II stopnia poziom C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego. Ponadto ma dostęp do bezpłatnej platformy internetowej do nauki języka niemieckiego DEUTSCH.INFO dla germanistów na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu ERASMUS+

JĘZYK ANGIELSKI

 

Opanujesz!

Na studiach I stopnia student osiąga poziom C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego.

PRZEDMIOTY

 

Fajne!

W formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów realizowane są następujące przedmioty: projekty edukacyjne, dydaktyka języka niemieckiego i angielskiego, emisja głosu, technologie informacyjne w dydaktyce, psychologia, pedagogika, praktyczna nauka j. angielskiego do poziomu C1. Doświadczenie zawodowe zdobywa w ramach praktyk języka niemieckiego i angielskiego oraz pedagogiczno-psychologicznych w szkołach podstawowych (klasy 4-8) oraz w szkołach ponadpodstawowych.

WIEDZA

 

Czeka na Ciebie!

Na studiach I i II stopnia student otrzymuje kompleksową wiedzę z zakresu glottodydaktyki, pedeutologii, pedagogiki, psychologii, zarządzania edukacyjnego, sztuk pięknych, muzyki i filozofii, niezbędną w rozumieniu i wykonywaniu zawodu nauczyciela.

KOMPETENCJE/OSOBOWOŚĆ

 

Chwyć siebie!

Oprócz wiedzy pedagogicznej oraz metodyczno-dydaktycznej student otrzymuje wiedzę z zakresu psychologii LIFE-SPAN (rozwój człowieka przez całe życie) jako fundament dla rozwoju kompetencji zawodowych (tworzenie profilu kompetencyjnego) oraz podbudowę dla kształtowania osobowości i indywidualności: Poznanie i wzmacnianie siebie! Odkrywanie własnego potencjału! Realizacja własnych projektów edukacyjnych!

ABSOLWENT po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego we wszystkich typach szkół publicznych (oprócz w klasach 0-3 w szkołach podstawowych).

Tam, gdzie mówimy o nauczaniu, widzimy sposób na rozbudzanie kreatywności,odnajdywanie silnych stron

własnej osobowości!

 

STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA (2 lata)

dla absolwentów filologii germańskiej

i innych kierunków licencjackich

Wybierz jedną z dwóch specjalności:

 • Język niemiecki w przekładzie i biznesie lub

 • Specjalność nauczycielska

 

plakat informujący o nowej specjalności język niemiecki w przekładzie i biznasie

 

NOWE STUDIA MAGISTERSKIE (2 lata)

o specjalności

„JĘZYK NIEMIECKI W PRZEKŁADZIE I BIZNESIE”

 • Jeśli kończysz germanistyczne studia licencjackie i chcesz poszerzyć swoją wiedzę odpowiednio o aspekt tłumaczeniowy lub biznesowy, a także doszlifować swój niemiecki – te studia są dla Ciebie!
 • Jeśli kończysz inny kierunek studiów, ale dobrze znasz niemiecki i chcesz zdobyć dyplom filologa świadczący na rynku pracy o Twoich wysokich kompetencjach językowych – te studia są dla Ciebie!

W naszej ofercie:

JĘZYK NIEMIECKI

 • na wysokim poziomie (ogólny i specjalistyczny)

DRUGI JĘZYK GERMAŃSKI

 • angielski biznesowy lub szwedzki

PRZEDMIOTY

 • bardzo różnorodne, prowadzone w języku niemieckim w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów,
 • przedmioty specjalistyczne: komunikacja w biznesie, profil kompetencji zawodowych, tłumaczenia konferencyjne, teoria translacji i warsztat tłumacza, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia administracyjno-prawne, tłumaczenia audiowizualne, technologie informacyjne w zarządzaniu projektami,
 • przedmioty ogólne: praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka, pisanie, konwersacje, gramatyka), wybrane zagadnienia z językoznawstwa, literatury oraz kultury.

PRAKTYKI FIRMOWE

 • translatorska lub biznesowa na II roku studiów (30 godz.)

WSPÓŁPRACA

 • z firmami zagranicznymi, m.in. Bayer, ThyssenKrupp (spotkania, szkolenia, warsztaty, praktyki firmowe)
 • z uczelniami zagranicznymi (w ramach międzynarodowych projektów oraz programu Erasmus+ bogata oferta wymiany akademickiej)

Zacznij studiować filologię germańską na Wydziale Filologicznym UG:

Tryb stacjonarny:

Tryb niestacjonarny:

Przyjdź do nas i przekonaj się sam!

Odwiedź nasz profil na Facebooku!

Zapraszamy serdecznie!

Zespół IFG

kolaż z pracownikami IFG

 

Znajdziesz nas także na:

facebook logo  Instytut Filologii Germańskiej UG

Instagram logo  instytut_fg.ug

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Czerwiec 2021 - 00:24; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Maj 2024 - 14:16; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Пропозиція 2024/2025

Запрошуємо на навчання за спеціальністю

Німецька філологія до Ґданського університету! 

Пропозиція 2024/2025

Вивчай німецьку мову в Ґданському університеті!

Познайомся з мовою та культурою німецькомовних країн тут, у Ґданську, або ж в рамах стипендії в одному з зарубіжних університетів, з якими співпрацює Ґданський університет. У нас ти зможеш вивчити базову та професійну бізнес-мову.

Вибери одну з трьох спеціальностей:

 • ПЕРЕКЛАДАЦЬКА - якщо думаєш про те, щоб працювати перекладачем в загальновідомих компаніях або ж в бюро перекладу.
 • БІЗНЕСОВО-ЕКОНОМІЧНА - якщо бажаєш мати добрий старт в міжнародних компаніях або ж пройти  професійну практику в таких корпораціях, як Bayer чи ThyssenKrupp, з якими ми  співпрацюємо на щодень
 • ВЧИТЕЛЬСЬКА - якщо маєш замір змінювати польську школу, навчаючи сучасно та нестандартно.

Plakat w języku ukraińskim studiuj germanistykę na UGplakat z ofertą studiów w języku ukraińskim

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Marzec 2022 - 12:59; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Maj 2024 - 14:26; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska