Doktoraty honoris causa

Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego nadane na Wniosek Wydziału Filologicznego

Nadane na wniosek Wydziału Humanistycznego:

 • prof. Władysław Czapliński 1978
 • ks. dr Bernard Sychta 1981
 • prof. Gerard Labuda 1985
 • Lech Wałęsa 1990

Nadane na wniosek Wydziału Filologiczno-Historycznego:

 • dr Richard von Weizsäcker 1992
 • Günter Grass 1993
 • François Mitterrand 1993
 • prof. Maria Janion 1994
 • prof. Edmund Cieślak 1995
 • prof. Henryk Markiewicz 1996
 • prof. Leszek Kołakowski 1997
 • prof. Hanna Popowska-Taborska 1999
 • prof. Norman J. Davies 2000
 • Madeleine K. Albright 2000
 • prof. Marian Biskup 2001
 • Andrzej Wajda 2005
 • Tadeusz Różewicz 2006
 • prof. Maria Bogucka 2006
 • prof. Yi Lijun 2007

Na wniosek Wydziału Filologicznego:

 • prof. Elie Wiesel 2008
 • prof. Tomas Venclova 2010
 • prof. Hayden White 2011
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Grudzień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: wtorek, 26. luty 2019 - 13:53; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

30 czerwca 2011

HAYDEN WHITE DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Światowej sławy amerykański historyk i teoretyk literatury profesor Hayden White, profesor kalifornijskiego Uniwersytetu Stranforda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Senat naszej uczelni przyznał ten tytuł „w uznaniu jego wybitnego wkładu w rozumienie jak język i spuścizna literacka kształtują zapis doświadczenia historycznego" uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 30 czerwca 2011 roku. Z wnioskiem o nadanie najwyższego tytułu akademickiego prof. Haydenowi White'owi wystąpiła Rada Wydziału Filologicznego UG.
Podczas uroczystości, która odbyła się 20 października 2011 dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa podkreślił, że oddajemy hołd wielkiemu humaniście i sokratejskiemu myślicielowi, który choć powtarza, by oprzeć się pokusie nauczania, sam jednak od wielu lat wspaniale naucza – w inny sposób jednak, z odwagą zmieniając nasze rozumienie historii. Przypomniał jedną z myśli Pana Profesora, która wzbudziła wiele kontrowersji – „Przeszłość jest krainą fantazji, na którą rzutujemy nasze pragnienia, nadzieje i myśli na przyszłość”.
W laudacji dorobku doktora honorowego promotor doktoratu honorowego prof. UG, dr hab. David Malcom powiedział, że profesor White pomaga nam zrozumieć, jak blisko sąsiadują ze sobą fakt i legenda, w jaki sposób możemy snuć opowieści, które usprawiedliwiają zbrodnie lub sprawiają, że budujemy rzeczy wielkie.
Recenzentami dorobku naukowego prof. Haydena White'a byli prof. dr hab. Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. UAM, dr hab. Ewa Domańska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński z Uniwersytetu Gdańskiego. Recenzenci stwierdzili jednoznacznie, że prof. Hayden White jest jednym z najwybitniejszych uczonych amerykańskich w dziedzinie nauk humanistycznych, w szczególności w teorii historiografii i teorii literatury. Doktorat honoris causa dla prof. Haydena White jest więc wyrazem uznania dla jego dorobku złożonym w imieniu humanistyki polskiej. Wszyscy recenzenci wskazują na fundamentalną rolę prof. White'a we współczesnej teorii badań historycznych i określają jego wydaną w r. 1973 książkę Metahistory mianem dzieła przełomowego, a dziś już klasycznego. Od jego wydania prof. White uważany jest za twórcę narratywizmu. W języku polskim dostępne są dwa zbiory jego artykułów skupione wokół teorii historiografii: Poetyka pisarstwa historycznego i Proza historyczna.
Prof. Ryszard Nycz wskazał na znaczący udział amerykańskiego badacza w trzech fundamentalnych "zwrotach" charakterystycznych dla humanistyki i nauk społecznych drugiej połowy XX stulecia: językowym, kulturowym i etycznym.
Charakteryzując literaturoznawcze dokonania prof. Haydena White'a, prof. Marek Wilczyński zauważył natomiast, iż "w jego rozważaniach nad dziejami klasycznej historiografii europejskiej ujawnił się strategiczny sojusz miedzy warsztatem historyka a metodami nauki o literaturze, zaświadczony", zatem według Haydena White fakt historyczny, należący nieodwołalnie do przeszłości, istnieje wyłącznie poprzez język i retorykę dokumentów, które go utrwaliły, i że bez analizy tego języka [...] badacz popada w nostalgiczną naiwność zakorzenioną nie w prawdzie obiektywnej, a tylko we własnym owej prawdy pragnieniu.
W głębokim przekonaniu recenzentów prof. Hayden White jest jednym z ważniejszych myślicieli ponowoczesnego świata, a jego refleksja podpowiada jak interpretować szczególny moment, jakim znalazła się dziś cywilizacja zachodnia.
Uroczystościom nadania doktoratu honoris causa towarzyszyła trzydniowa konferencja zatytułowana American experience - The experience of Ameryka, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych, której doktor honorowy Uniwersytetu Gdańskiego był gościem i uczestnikiem.

 

 • Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Sierpień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 27. luty 2014 - 12:52; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec