fbpx Kronika Wydziału w latach 2008-2012 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Kronika Wydziału w latach 2008-2012

21 stycznia 2010 r.

Współpraca z Uniwersytetem Duisburg-Essen

W ramach współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen 21 stycznia 2010 r. wykład otwarty zatytułowany Crossing Borders: The Frontier in South African literature/ Przekraczanie granic: bariery w literaturze południowoafrykańskiej wygłosił prof. dr hab. Erhard Reckwitz, Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen.

W ramach współpracy obu uniwersytetów powstał projekt Master-Duo Course of Study. Podczas spotkania Dziekanów Wydziału Filologicznego UG, prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa i Wydziału Humanistycznego UDE prof. dr hab. Erhard Reckwitz podpisali list intencyjny w tej sprawie:

- Skoordynowane programy studiów pozwalają na to, że studenci, którzy co najmniej przez jeden semestr studiują na drugim uniwersytecie, po wypełnieniu wymogów określonych w prawie polskim i niemieckim, otrzymają dwa dyplomy - jeden Uniwersytetu Gdańskiego, drugi Uniwersytetu Duisburg-Essen - mówi prof. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego.

W tym roku akademickim studenci w ramach programu Master-Duo studiują na kierunku komunikacja międzykulturowa specjalizację germanistyka, od roku akademickiego 2011/2012 program zostanie poszerzony o anglistykę. Pomoc finansowa dla studentów płynie z Polish-German Science Fundation i DAAD. Najbliższe spotkanie dotyczące poszerzania współpracy Wydziału Filologicznego UG z Uniwersytetem Duisburg-Essen o specjalność anglistyczną odbędzie się w kwietniu tego roku.

Tekst i zdjęcie Anna Malcer-Zakrzacka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: czw., 14.01.2010 r., 0:00

27 listopada 2009 r.

Odznaczeni pracownicy

Wydziału Filologicznego

Prof. dr hab. Marian Szczodrowski - kierownik Zakładu Teorii Komunikacji Obcojęzycznej Instytutu Filologii Germańskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przyznane za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej i społecznej. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 27 listopada 2009 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Pozostałe odznaczenia państwowe i resortowe zostały wręczone podczas uroczystego Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 10 grudnia 2009. Wśród odznaczonych znalazło się dwudziestu pracowników Wydziału Filologicznego UG.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w roku 2008 i 2009 złotym medalem za długoletnią służbę nagrodzeni zostali:
 • Urszula CHOIŃSKA z Dziekanatu Wydziału Filologicznego
 • prof. dr hab. Andrzej KĄTNY z Instytutu Germanistyki
 • prof. UG, dr hab. Jan KORTAS z Katedry Filologii Romańskiej
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w roku 2008 i 2009 srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali:
 • Aldona ŁUGOWSKA z Dziekanatu Wydziału Filologicznego
 • prof. UG, dr hab. Stanisław MILEWSKI z Katedry Logopedii
 • dr Jan SIKORA z Instytutu Germanistyki
 • prof. UG, dr hab. Jerzy SZYŁAK z Katedry Kulturoznawstwa
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w roku 2008 i 2009 brązowe medale za długoletnią służbę otrzymali:
 • dr Jolanta DZIUBA z Katedry Slawistyki
 • dr Urszula PATOCKA-SIGŁOWY z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego
 • dr Maria SIBIŃSKA z Katedry Skandynawistyki
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli Medalem Komisji Edukacji Narodowej za lata 2008 i 2009 odznaczeni zostali:
 • prof. UG, dr hab. Marek CYBULSKI z Instytutu Filologii Polskiej
 • mgr Maria KANTELECKA z Instytutu Filologii Polskiej
 • dr Piotr KĄKOL z Instytutu Filologii Polskiej
 • dr Aneta LEWIŃSKA z Instytutu Filologii Polskiej
 • prof. UG, dr hab. Bożena MATUSZCZYK z Instytutu Filologii Polskiej
 • prof. UG, dr hab. Wojciech OWCZARSKI z Instytutu Filologii Polskiej
 • prof. UG, dr hab. Stanisław ROSIEK z Instytut Filologii Polskiej, prodziekan ds. nauki Wydziału Filologicznego
 • dr Danuta STANULEWICZ-SKRZYPIEC z Instytutu Anglistyki
 • prof. UG, dr hab. Grażyna TOMASZEWSKA z Instytutu Filologii Polskiej
 • prof. UG, dr hab. Kwiryna ZIEMBA z Instytutu Filologii Polskiej
Oznaczonym serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej, administracyjnej i organizacyjnej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: czw., 10.12.2009 r., 0:00

Styczeń 2009

Centrum Rosyjskie na Uniwersytecie Gdańskim

Z nowym rokiem akademickim Uniwersytet Gdański oraz moskiewska Fundacja Rosyjski świat/Russkij Mir podpisali umowę o powołaniu na Uniwersytecie Gdańskim Centrum rosyjskiego. Umowę podpisali: w imieniu UG rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek oraz dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, w imieniu strony rosyjskiej dyrektor wykonawczy Zarządu Fundacji Wiaczesław Aleksejewicz Nikonow. W ustalaniu szczegółów umowy brali udział także prof. dr hab. Franciszek Apanowicz prodziekan ds. kształcenia Wydziału Filologicznego oraz prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska, dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Celem Centrum rosyjskiego jest pomoc w nauczaniu i uczeniu się języka rosyjskiego dla wykładowców, doktorantów i studentów. Będzie ono także nieść pomoc w zapoznawaniu się naukowców i studentów, zwłaszcza Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego, z klasyczną i współczesną literaturą rosyjską oraz wielonarodową kulturą i sztuką Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo Centrum zobowiązało się do gromadzenia i informowania o życiu współczesnej Rosji i jej historii oraz do rozszerzania kontaktów, wymiany kulturalnej i naukowej między obu krajami.
- Pojawienie się placówki Russkiego Miru na Uniwersytecie to bardzo dobra wiadomość dla naukowców i studentów filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii – mówi prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego. – Będziemy dysponowali obszernym zbiorem nie tylko publikacji książkowych, ale również multimedialnych dotyczących wszelkich aspektów historii, kultury i gospodarki Rosji. Bardzo się cieszę z tej nowej placówki.
Centrum rosyjskie na Uniwersytecie Gdańskim będzie wyposażone w odpowiednie zasoby rosyjskiej literatury pięknej oraz książki z innych dziedzin, materiały multimedialne do nauki języka rosyjskiego, audiowizualne i audiofoniczne materiały dotyczące kultury i historii. Korzystający będą mieli dostęp do rosyjskiego Internetu i środków masowego przekazu. Przekazywane materiały będą umieszczane w katalogach Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Początkowy zbiór liczy 100 do 200 tys. egzemplarzy i będzie na bieżąco poszerzany. Centrum będzie miało swoją siedzibę w sali 1.22 na I piętrze Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.
Anna Malcer-Zakrzacka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: czw., 26.11.2009 r., 0:00

20 marca 2010 r.

Tomas Venclova Doktorem Honoris Causa
Uniwersytetu Gdańskiego
Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2009 r. przyznał tytuł doktora honoris causa Tomasowi Venclovie. Uchwała Senatu brzmi:

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadaje Panu Tomasowi Venclovie tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach nad kulturą Europy Środkowowschodniej, znakomitą twórczość literacką i mądrą pracę nad zbliżaniem narodów.

Laureat jest światowej sławy litewskim poetą, eseistą, tłumaczem i literaturoznawcą, profesorem Yale University w USA, autorytetem zasłużonym dla budowania porozumienia między narodami Europy Środkowej i Wschodniej.
Wilno jako przedmiot nostalgii
- wykład prof. Tomasa Venclovy na Wydziale Filologicznym
W piątek 19 marca 2010 gościliśmy Tomasa Venclovę na Wydziale Filologicznym. Podczas tej wizyty Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił pasjonujący wykład dla studentów gdańskiej humanistyki zatytułowany Wilno jako przedmiot nostalgii. Profesor Venclova jest doskonałym znawcą tego tematu, autorem książki Opisać Wilno oraz znakomitego przewodnika turystycznego po Wilnie. Rzecz znamienna, że przewodnik ten utrzymywał się na pierwszym miejscu listy bestsellerów na Litwie, numerem dwa był wówczas Harry Potter. Po wykładzie prof. Venclovy odbyła się na Wydziale Filologicznym konferencja prasowa dla dziennikarzy, na której oprócz tematów literackich poruszona została kwestia stosunków polsko-litewskich, które prof. Venclova uznał za najlepsze od czasów polskich powstań niepodległościowych. Na zakończenie Doktor Honoris Causa UG wyznał, że jest optymistą historycznym. Czym różni się on on zwykłego optymisty?
- Wierzę, że wszystko będzie dobrze, ale ja już tego nie dożyję... - powiedział pół żartem, pół serio. - Wolnej Litwy i wolnej Polski jednak dożyłem.
Galeria zdjęć z pobytu prof. Tomasa Venclovy na Wydziale Filologicznym UG. Kliknij zdjęcie.
40-lecie Uniwersytetu Gdańskiego i nadanie doktoratu honoris causa Tomasowi Venclovie
Gdańsk uniwersytetem wolności
Słowa Gdańsk - polskim uniwersytetem wolności - wypowiedziane przez marszałka Sejmu RP, Bronisława Komorowskiego w czasie obchodów 40-lecia Uniwersytetu Gdańskiego stały się mottem uroczystego posiedzenia Senatu z okazji tego święta. Podczas uroczystości, która odbyła się 20 marca 2010 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, nadano doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego litewskiemu pisarzowi Tomasowi Venclovie.
Bogactwo wielokulturowości
Tomas Venclowa, przez Josifa Brodskiego nazwany synem trzech literatur polskiej, litewskiej i rosyjskiej, wygłosił wykład doktorski, w którym wskazywał na korzyści, bogactwo, ale i zagrożenia związane z wielokulturowością. Jego wykład poświęcony był postaci litewskiego poety i biskupa Sejn (Seinai) Antanasa Baranauskasa (Antoniego Baranowskiego), który, podobnie jak Mickiewicz, był gente lituanus, natione polonus spadkobiercą i patriotą Rzeczpospolitej Obojga Narodów:
- Spuścizna biskupa Baranowskiego - nie tylko wiersze - znów staje się aktualna w czasach europejskiej integracji, kiedy ani Polak do Wilna, ani Litwin do Sejn już nie muszą jeździć wielce okrężną drogą; w czasach, kiedy po obu stronach nieodczuwalnej już prawie granicy musimy przezwyciężyć dawne mity i urazy, żeby sprostać wielokulturowej przeszłości naszych krajów - mówił prof. Tomas Venclova.
Do kwestii wielokulturowości jako źródła bogactwa nawiązał także prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego UG przywołując wielokulturowość Gdańska i Wilna:
- W różnych momentach ich poplątanych historii blask Gdańska i Wilna, karmiony otwartością i przychylnością (a nie ledwie tolerancją) dla Innych, to się wzmagał, to przygasał. I zawsze było tak, że ten blask był najświetniejszy, gdy ta otwartość była największa, a przygasał, gdy ktoś próbował z naszych miast robić ostoje monokultury - mówił. - Przeciwko tworzeniu takich monolitów Tomas Venclova zawsze otwarcie występował. Dzięki takim, jak on doktorom honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, którzy poszerzają granice wolności, zarówno politycznej, jak interkulturalnej, i dzięki naszej tożsamości, możemy być „e pluribus unum” bez pretensjonalnego kosmopolityzmu, który Venclova odtrąca. To „pluribus” kultur, ludności i języków w „unum” naszych miast, Gdańska i Wilna, oraz krajów, Litwy i Polski, było zawsze powodem do dumy i źródłem ich wielkości.
Kulturoznawcza empatia
Promotorem doktoratu był gdański pisarz prof. UG, dr hab. Stefan Chwin, który wygłosił laudację, rysując w skrócie najważniejsze rysy intelektualne laureata, do których oprócz myślowej niezależności, należy dar kulturowej empatii:
- Obok ironii osobowość intelektualną Tomasa Venclovy określa zdolność do spojrzenia na litewskie sprawy także z polskiej perspektywy - mówił promotor, prof. dr hab. Stefan Chwin. - Ten dar, który chętnie nazwę darem niezwykłej kulturoznawczej empatii, pięknie łączy się w jego przypadku z ewangelicznym darem języków, bo poliglotyzm Tomasa Venclovy jest jedną z bram, przez które dusza może od środka poznawać cudze światy. Faktycznie Tomas Venclova ma trzy języki ojczyste: litewski, polski i rosyjski, co pozwala mu głęboko wnikać w materię kultur skłóconych często ze sobą sąsiadów.
Recenzentami byli: prof. dr hab. Marian Stala z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adam Zagajewski, poeta i eseista profesor University of Chicago, oraz prof. dr hab. Dariusz Szpoper z Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość uświetnili m.in. marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski, prezes Rady Ministrów, Donald Tusk, komisarz ds. budżetu Komisji Europejskiej, Janusz Lewandowski oraz doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Leszek Balcerowicz.
Fakt, że nadanie doktoratu honoris causa prof. Tomasowi Venclovie wpisał się w obchody 40-lecia Uniwersytetu Gdańskiego sprawił, że uroczystość stała się nie tylko świętem intelektualnym, ale także wydarzeniem międzynarodowym bardzo wysokiej rangi.
Nominacja do nagrody im. K. C. Mrongowiusza
W trakcie uroczystości, zgodnie z akademicką tradycją Uniwersytetu Gdańskiego, zostały wręczone nagrody i wyróżnienia im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich. Z Wydziału Filologicznego wyróżnienie otrzymał dr Maciej Dajnowski, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej. Gratulujemy!
Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka
Galeria zdjęć z uroczystość. Kliknij zdjęcie
Autora zdjęć proszę o kontakt: malcer@ug.gda.pl.
Uzasadnienie wniosku o nadanie godności
Doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
Tomasowi Venclovie
Tomas Venclova, urodzony 11 września 1937 w Kłajpedzie, litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego (studia w latach 1954-1960). W latach 1966-1971 studiował semiotykę i literaturę rosyjską na Uniwersytecie w Tartu. W latach 70. działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka, współpracując m.in. z "Kroniką Kościoła Katolickiego na Litwie". Do 1977 r. mieszkał w Wilnie, następnie, zagrożony represjami, wyemigrował do USA, za co został pozbawiony obywatelstwa przez władze ZSRR. Związany z polską kulturą i literaturą, jest m.in. od 1983 r. członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika "Zeszyty Literackie". Tłumaczył też polską poezję na język litewski (m.in. Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską). Jest autorem monografii Aleksandra Wata. Wielokrotnie wyróżniony min.; Międzynarodową Nagrodą im. Vilenica w Słowenii (1990), Orderem Giedymina (1999), Litewską Nagrodą Państwową (2001). Został również uhonorowany trzykrotnie godnością doctora honoris causa; UMCS (1991), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2005).
Josif Brodski nazwał go kiedyś "synem trzech literatur, i to synem wdzięcznym", mając na myśli fakt, że ocalił dla siebie - aż trzy języki ojczyste: litewski, rosyjski i polski. Venclova, na przekór spustoszeniom dokonanym w XX wieku przez nacjonalizm i komunizm, pozostał prawdziwym obywatelem Wilna, walcząc o zachowanie tradycji międzykulturowego dialogu, na której to fundamencie zostało osadzone to niezwykłe miasto. Narażając się na szykany czy to ze strony władz czy narodowej większości, sięgał po pióro w obronie słabszych, zapomnianych, pozostających w mniejszości, niesłusznie oskarżanych. Razem z Czesławem Miłoszem - na gruncie paryskiej "Kultury", a potem już młodych demokracji w naszych krajach - odbudowywał zerwany polsko-litewski most. Swoją pracę naukową historyka i badacza literatury poświęcił w dużej mierze sąsiedzkim pobratymcom, dziełu Aleksandra Wata, Maryny Cwietajewej oraz innych pisarzy rosyjskich i polskich. Na uniwersytetach amerykańskich wykładał zarówno literaturę rosyjską jak i polską. Spod jego pióra wyszło wiele znakomitych przekładów z tych literatur na język litewski. Przede wszystkim jednak Venclova jest znakomitym poetą, obecnym w Polsce dzięki tłumaczeniom Stanisława Barańczaka.
Uważam za wysoce uzasadnione nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Panu Tomasowi Venclovie.
prof. UG, dr hab. Stefan Chwin
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: czw., 26.11.2009 r., 0:00

20 października 2009 r.

POLONISTYKA NA UNIWERSYTECIE W HARBINIE

Na Wydziale Języków Słowiańskich Uniwersytetu w Harbinie, chińskiego partnera UG, zainaugurowała swoją działalność polonistyka. Otwarcie studiów licencjackich z języka polskiego, było głównym elementem zorganizowanego 20 października 2009 r. Dnia Polskiego. W uroczystościach uczestniczyła delegacja UG z Prorektorem ds. Studenckich prof. Józefem A. Włodarskim i Dziekanem Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzejem Ceynową.

 

Tekst Krzysztof Klinkosz

Polonistyka na Uniwersytecie w Harbinie została otwarta na mocy porozumienia podpisanego przez tą chińską uczelnię z Uniwersytetem Gdańskim w maju 2009 roku.

Dzień Polski zorganizowany został wspólnie przez Ambasadę RP w Pekinie oraz Uniwersytet w Harbinie, był on poświęcony 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Rzeczpospolitą Polską oraz uroczystej inauguracji polonistyki na Wydziale Języków Słowiańskich na Uniwersytecie w Harbinie.

W obchodach Dnia Polskiego, wziął udział gubernator prowincji Heilongjiang Liu Zhanshu, Ambasador RP w Pekinie Tadeusz Chomicki, rektor Harbin Normal University prof. Wang Xuanzhang, władze polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych z prof. Yi Liu Jin, doktorem honorowym Uniwersytetu Gdańskiego, oraz dziekanem wydziału prof.Zhao Gang na czele, przedstawicielka prestiżowego Beijing Language and Culture Centre for Diplomatic Missions, wybitna polonistka, prof. Wu Lan, rektorzy uczelni harbińskich oraz przedstawiciele uczelni polskich przebywających w Harbinie.
Przebieg uroczystości rejestrowało 9 stacji telewizyjnych oraz rzesza dziennikarzy prasowych i radiowych. Podczas uroczystości odbył się koncert chopinowski w wykonaniu wybitnych chińskich pianistów.
 
Uruchomienie polonistyki w Harbinie przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim jest ogromnym sukcesem, gdyż do tej pory w Chinach studiować język polski można było tylko na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych a na uruchomienie drugiej polonistyki trzeba było czekać aż 55 lat. Godnym podkreślenia jest też fakt, że polonistyka w Harbinie została uruchomiona zaledwie w kilka miesięcy od momentu podpisania umowy o współpracy pomiędzy oboma uczelniami.
 
Zgodnie z umową chińscy studenci przez pierwszy rok nauki studiować będą język polski na chińskiej uczelni a na drugim i trzecim roku kontynuować będą naukę na Uniwersytecie Gdańskim. Na czwartym roku studenci napiszą pracę licencjacką w Harbinie.
Delegacja Uniwersytetu Gdańskiego odbyła również szereg spotkań roboczych dotyczących rozszerzenia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem w Harbinie. Strona chińska wyraziła zainteresowanie możliwością wysyłania swoich studentów na studia doktoranckie na Uniwersytet Gdański w zakresie: fizyki, biologii, chemii, biotechnologii oraz oceanografii.

Jako ciekawostkę warto dodać, że miasto Harbin zostało założone w 1898 roku, w czasie budowy Kolei Wschodniochińskiej, przez Polaka, inż. Adama Szydłowskiego. Jednym z polskich śladów w Harbinie jest most kolejowy przez rzekę Sungari, zaprojektowany przez inż. Stanisława Kierbedzia, bratanka twórcy mostu w Warszawie.

Tekst Krzysztof Klinkosz
Biuro Prasowe UG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pt., 23.10.2009 r., 0:00

6 października 2009 r.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 6 października 2009 roku o godzinie 12.00. Uroczystość zaszczycili prorektorzy: ds. studenckich, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski oraz ds. rozwoju i finansów, prof. UG, dr hab. Mirosław Krajewski. Listy z życzeniami dla Wydziału Filologicznego na jubileuszowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim nadesłali m.in.: prezydent miasta Gdyni, Wojciech Szczurek i marszałek województwa pomorskiego, Jan Kozłowski:

- Uniwersytet rozpoczyna dziś 40. rok akademicki i z tej okazji pragnę podkreślić, że jest to największa uczelnia wyższa w regionie pomorskim, która oferuje możliwość kształcenia na prawie czterdziestu kierunkach studiów w zakresie ponad stu specjalności. Szczególnie serdecznie słowa kieruję do immatrykulowanych dziś studentów Wydziału Filologicznego, życząc im szybkiej adaptacji w nowym środowisku oraz jak najlepszych wyników w nauce. Wszystkim studentom życzę, aby rozpoczynający się rok akademicki przyniósł ze sobą nowe, ciekawe doświadczenia. Wykładowcom, profesorom oraz wszystkim pracownikom Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego życzę natomiast, aby ich nieustanna i ciężka praca przynosiła nie tylko kolejne sukcesy naukowo-dydaktyczne, ale była również źródłem osobistej satysfakcji - napisał marszałek Jan Kozłowski.

Przy okazji tych życzeń wielką radość wyraził, prowadzący uroczystość dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. Wydział Filologiczny otrzymał bowiem 23 mln. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na budowę budynku dla neofilologicznej części naszego wydziału. Dziekan wyraził nadzieję, że nowa siedziba powstanie w ciągu trzech, czterech lat i znacząco poprawi warunki studiowania na Wydziale Filologicznym.

Podczas uroczystości indeksy odebrało 22 najlepszych kandydatów, a obecnie już studentów naszego wydziału, wybranych spośród tysiąca siedmiuset siedemdzięciu przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Wypromowano także 4 doktorów nauk humanistycznych: dr Tatianę Kopac, dr Monikę Kwietniewską, dr Norę Orłowską, dr Barbarę Walentynowicz. Nagrody Rektora z rąk prorektorów otrzymali naukowcy i pracownicy administracji.

Wykład inauguracyjny na temat kluczy interpretacyjnych do Harrego Pottera wygłosiła prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka z Instytutu Anglistyki.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pon., 14.09.2009 r., 0:00

21 maja 2009 r.

Gdańska polonistyka

na Harbin Normal University

 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego nawiązał współpracę z Harbin Normal University w zakresie uruchomienia polonistyki na chińskiej uczelni. Nasi lektorzy rozpoczną pracę na chińskiej uczelni w październiku 2009 r., a pierwsza grupa studentów chińskich przyjedzie na Uniwersytet Gdański w październiku 2010 r.
21 maja 2009 r. umowę w sprawie powołania polonistyki na Uniwersytecie w Harbinie podpisali JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek oraz Przewodniczący Senatu Harbin Normal University prof. Zhang Shaojie.
W spotkaniu uczestniczyli także dziekani z Uniwersytetu Harbinie: Wydziału Nauk Matematycznych - prof. Song Wen oraz Wydziału Języków Słowiańskich - prof. Zhao Qiuye a także Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – Wang Qi. Uniwersytet Gdański reprezentowali JM Rektor UG prof. Bernard Lammek, Prorektor ds. Studenckich prof. Józef Arno Włodarski oraz dziekani: Wydziału Filologicznego - prof. Andrzej Ceynowa i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - prof. Adam Majewski.
Tekst Beata Czechowska-Derkacz
 Patrz więcej.

 

Na mocy umowy planowane jest uruchomienie polonistyki, na poziomie licencjatu, na Wydziale Filologii Słowiańskiej Harbin Normal University (HNU). Zgodnie z umową chińscy studenci przez pierwszy rok nauki studiować będą język polski na HNU a na drugim i trzecim roku kontynuować będą naukę na Uniwersytecie Gdańskim. Na czwartym roku studenci napiszą pracę licencjacką w Harbinie.
Lektorzy z Uniwersytetu Gdańskiego jako native speakerzy będą prowadzili zajęcia ze studentami na polonistyce w Harbinie. Lektorzy polscy rozpoczną pracę na chińskiej uczelni w październiku 2009 roku. Pierwsza grupa studentów chińskich licząca około 20 osób przybędzie do Gdańska w październiku 2010 r.
W czasie spotkanie prof. Zhang Shaojie podkreślił, iż ma nadzieję, że podpisanie umowy o uruchomieniu polonistyki na Uniwersytecie w Harbinie jest dopiero początkiem współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i w przyszłości warto pomieć o wspólnym uruchomieniu na UG sinologii.
Jako ciekawostkę warto dodać, że miasto Harbin zostało założone w 1898 roku, w czasie budowy Kolei Wschodniochińskiej, przez Polaka, inż. Adama Szydłowskiego. Jednym z polskich śladów w Harbinie jest most kolejowy przez rzekę Sungari, zaprojektowany przez inż. Stanisława Kierbedzia, bratanka twórcy mostu w Warszawie.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pt., 22.05.2009 r., 0:00

20 czerwca 2009 r.

Święto Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

i odsłonięcie pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

 
odbyła się 20 czerwca 2009 roku o godz. 10.00
w auli Wydziału Filologicznego 1.43
w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55.
 
 • Podczas uroczystości Medalem Uniwersytetu Gdańskiego został uhonorowany prof. Manfred Bayer. Medal został nadany "za jakość i rezultaty 15-letniej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach której Profesor połączył środowiska akademickie Polski i Niemiec, tworząc i realizując innowacyjne programy naukowo-badawcze oraz edukacyjne, programy wymiany studentów" wręczyła prorektor ds. kształcenia prof. Maria Mendel.
 • Dyplomy habilitacyjne z rąk prorektora prof. Józefa Arno Włodarskiego otrzymali: dr hab. Marek Cybulski i dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy.
 • Wypromowano dwunastu doktorów nauk humanistycznych.
 • Wykład zatytułowany "Czy Słowacki może być dobrą lekturą na wakacje? " wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski z Instytutu Filologii Polskiej.
 • Po uroczystości odbyło się odsłonięcie pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na placu przed Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego. Odsłonięcia dokonali: wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Michał Warczyński, prorektorzy Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Maria Mendel i prof. Józef Arno Włodarski, autor pomnika Gienadij Jerszow, autor architektonicznego otoczenia pomnika Stanisław Szymański oraz prof. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego, rektor senior i pomysłodawca powstania pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza oraz nagrody jego imienia przyznawanej co roku najlepszym nauczycielom akademickim pod nazwą Nauczyciel Roku.
 • Święto Wydziału Filologicznego zakończyło się piknikiem na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego pod pomnikiem.
 

 

 

 Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) - uczony, humanista zasłużony dla polskości Gdańska. Jego postać i działalność, nauczyciela języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim oraz kaznodziei gminy ewangelickiej przy kościele św. Anny w Gdańsku, nawiązuje do chlubnych tradycji akademickich naszego miasta. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz opracowywał liczne podręczniki i gramatyki języka polskiego oraz słowniki polsko-niemieckie. Zajmował się także dialektologią, zbieraniem pieśni kaszubskich i mazurskich oraz zabytków języka kaszubskiego na Pomorzu. Powstanie na naszym terenie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego w 1558 roku, w którym na przełomie XVIII i XIX wieku Krzysztof Celestyn Mrongowiusz przez całe dziesięciolecia aż do swojej śmierci (a zmarł w wieku 91 lat) wykładał język polski, należy traktować jako genezę i zalążek dzisiejszej gdańskiej humanistyki – Wydziału Filologicznego oraz dzisiejszego ośrodka akademickiego - Uniwersytetu Gdańskiego.

Bibliofilska pasja Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza sprawiła, że zgromadził on liczący ponad tysiąc woluminów księgozbiór, który zawiera liczne XVI-XIX-wieczne polonica o treści historycznej, prawnej, religijnej, filozoficznej i pedagogicznej. Znajdujący się obecnie w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk księgozbiór stanowi dziedzictwo historyczne polskiego Gdańska oraz cenne źródło naukowe. Ten znakomity akademik był także członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Jego działalność, będąca zalążkiem wymiany myśli naukowej pomiędzy Pomorzem i światem, przysporzyła mu miano „europejskiego budowniczego mostów między narodami”. Idea, bliska Mrongowiuszowi, należy także do głównych priorytetów działalności naukowej humanistów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Nawiązując do głębokiej tradycji akademickiej Pomorza Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa ustanowił w 2007 roku Nagrodę im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Nagroda przyznawana jest najlepszym nauczycielom akademickim na Uniwersytecie Gdańskim. Nagroda – statuetka Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, zaprojektowana przez artystę rzeźbiarza Gienadija Jerszowa - wręczana jest corocznie podczas Święta Uniwersytetu Gdańskiego w rocznicę powołania uczelni - 20 marca. Stanowi ona wielkie wyróżnienie dla nauczycieli akademickich będących nie tylko znakomitymi naukowcami, ale przede wszystkim mistrzami w przekazywaniu wiedzy kolejnym pokoleniom studentów.
Umieszczenie pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego na placu przed Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego w pasie zieleni pomiędzy Wydziałami Filologicznym, Historycznym, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji podkreśla humanistyczny charakter naszej uczelni, której prężne wydziały humanistyczne stanowią poczesną część. Istnienie pomnika w przestrzeni Kampusu podnosi także rangę wspomnianej nagrody.
Pomnik ten ma na celu utrwalenie pamięci zasłużonego dla Pomorza pedagoga i uczonego Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, przybliżenie jego osoby i jego dokonań społeczności studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz nadanie nowego charakteru przestrzeni Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki nowopowstałym budynkom Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Kampus nabiera coraz bardziej rozbudowanego i nowoczesnego kształtu miasteczka uniwersyteckiego. Realizowany przez Uniwersytet projekt aranżacji zieleni: drzewa, klomby z kwiatami, ławki, staw zmienia tę przestrzeń w park naukowy w każdym tego słowa znaczeniu. Pomnik słynnego Pomorzanina jest tej przestrzeni ważnym dopełnieniem.
Tekst Anna Malcer-Zakrzacka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pt., 22.05.2009 r., 0:00

11 grudnia 2008 r.

Nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Elie Wieselowi

 

Nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Elie Wieselowi odbyło się w czwartek 11 grudnia o godzinie 14:00 (czasu nowojorskiego) w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ na Manhattanie w Nowym Yorku. Doktorat honoris causa został przyznany na wniosek Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego, na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 27 marca 2008 roku. Gospodarzem uroczystości nadania tytułu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyznania Nagrody Orła Jana Karskiego Prof. Elie Wieselowi był szef Stałej Misji RP przy ONZ, ambasador Andrzej Towpik. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Elie Wiesel otrzymał "za udowodnienie swym poruszającym dziełem, że język i literatura są instrumentami, dzięki którym człowiek utrwalić może doświadczenie tego, co nieludzkie, aby pamięć ustrzegła nas przed powrotem Zła, jakim była zagłada Żydów dokonana rękami nazistów. Jego książki i niestrudzona aktywność publiczna, wbrew mocom, wobec których pojedynczy człowiek zdaje się znikomy, potwierdzają, iż suwerenny głos jednostki może dotrzeć do uszu tak często obojętnego świata" - napisano w uzasadnieniu uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrodę Orła Jana Karskiego za "lekcję, jak rozpoznawać i definiować absolutne zło holocaustu". Profesor Elie Wiesel jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla i autorem terminu "holocaust" - nazywającego zagładę Żydów, której Elie Wiesel doświadczył osobiście tracąc, w czasie II wojny światowej, swoją najbliższą rodzinę. Traumatyczne doświadczenia opisał w najbardziej znanej polskiemu czytelnikowi powieści Noc.

W skład delegacji Uniwersytetu Gdańskiego weszli: Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego i Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, promotor doktoratu, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński z Instytutu Anglistyki Wydziału Filologicznego i recenzent, prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt z Wydziału Historycznego. Aktu nadania doktoratu honoris causa dokonał Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Andrzej Ceynowa. Laudację laureata wygłosił promotor prof. Marek Wilczyński, zaś dr hab. Grzegorz Berent przedstawił resume recenzji doktoratu, które oprócz niego napisali: prof. Bronisław Geremek i arcybiskup Tadeusz Pieronek.
Uroczystość uświetnił koncertem chopinowskim Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, Bogdan Kułakowski.
 

- To już mój 130 doktorat honoris causa, ale pierwszy z Polski dlatego ma dla mnie

szczególne znaczenie. Cieszę się, że przyszedł z Gdańska, miasta w którym narodziła się idea demokratycznych przemian w Europie Wschodniej - powiedział prof. Ceynowie Doktor Honorowy Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Elie Wiesel. - Obiecuję, że w przyszłym roku przyjadę do Polski i dopełnię obowiązku wygłoszenia wykładu doktorskiego dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Sylwetka Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Elie Wiesela. Patrz więcej.

Profesor Elie Wiesel
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego
 
Pisarz, dziennikarz, profesor nauk humanistycznych, wykładowca na Boston University. Urodził się w rodzinie żydowskiej w Sighet w Rumunii (dziś Węgry) w 1928 roku. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. W latach 1944-45 był więźniem Auschwitz-Birkenau i Buchenwaldu. Przez wiele lat walczył o niepodległość Izraela. Jego dokonania w dziedzinie utrwalenia pamięci o męczeństwie narodu żydowskiego w hitlerowskich obozach zagłady podczas II wojny światowej zasługują na najwyższe uznanie, a Jego znakomity i obszerny dorobek literacki (ponad 40 pozycji) oraz działalność dziennikarska i naukowa w sposób dobitny przyczyniły się do pojednania między narodami i pokoju światowego. Ukoronowaniem dorobku było przyznanie Mu w 1986 roku Pokojowej Nagrody Nobla.
Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał Profesorowi Elie Wieselowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego – za udowodnienie swym poruszającym dziełem, że język i literatura są instrumentami, dzięki którym człowiek utrwalić może doświadczenie tego, co nieludzkie, aby pamięć ustrzegła nas przed powrotem Zła, jakim była zagłada Żydów dokonana rękami nazistów. Jego książki i niestrudzona aktywność publiczna, wbrew mocom, wobec których pojedynczy człowiek zdaje się znikomy, potwierdzają, iż suwerenny głos jednostki może dotrzeć do uszu tak często obojętnego świata.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pt., 05.12.2008 r., 0:00

22 listopada 2008 r.

Święto Wydziału Filologicznego

Święto Wydziału Filologicznego połączone z uroczystością wręczenia dyplomów habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich oraz licencjackich odbyło się sobotę 22 listopada 2008 roku o godz. 10.00 w auli Wydziału Filologicznego. Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa:
 
- Dziś po raz pierwszy nasze wydziałowe święto obchodzimy jako wspólnota Wydziału Filologicznego – mówił Dziekan. - Wysoki Senat, mając na względzie dojrzałość i siłę naukową, oraz uznając zasadne ambicje filologów i historyków przychylił się do ich prośby, by od tego roku akademickiego mogli tworzyć własne wydziały. O sile naszego Wydziału stanowi przyznanie mu, w niespełna dwa miesiące od złożenia wniosku, pełni praw doktoryzowania i habilitowania w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Po usamodzielnieniu się Wydział Filologiczny, w jest dalszym ciągu kadrowo największym Wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego z 328 pracownikami naukowo-dydaktycznymi i dydaktycznymi, spośród których 68 do profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni. Liczba studentów jest nieco mniejsza niż rok temu (około 4000), ale na wszystkich kierunkach i specjalnościach jest ich więcej. I z czego jesteśmy dumni.
W uroczystości uczestniczył Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernard Lammek, który potwierdził zamiar budowy nowego gmachu dla neofilologii. Budynek znajdować się będzie na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Rektor wręczył także dyplomy 8 świeżo upieczonym doktorom habilitowanym naszego Wydziału oraz wypromował 32 doktorów nauk humanistycznych.
- Przyjmijcie wszyscy Państwo nasze najlepsze życzenia powodzenia na następnych etapach Waszej kariery zawodowej i naukowej. Daliśmy Wam to, co mamy najlepsze: naszą wiedzę i nasz szacunek dla drugiego człowieka – mówił Dziekan, prof. Andrzej Ceynowa do nowo wypromowanych doktorów, a szczególnie do magistrów i licencjatów, którzy tego dnia z rąk swoich promotorów otrzymali dyplomy. - Spotkaliście tu swoich mistrzów i nauczycieli, którzy, mam nadzieję tak, jak w mojej pamięci o moich mistrzach i nauczycielach, pozostaną na zawsze w Waszej wdzięcznej pamięci. Mam nadzieję, że wraz z upływem lat Wasz szacunek i uznanie dla nich będzie niezmiennie rosło.
Uroczystość uświetnił wykład prof. Bogusława Żyłko oraz koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka. Na początek koncertu Chór odśpiewał Plurimos Annos! Dziekanowi naszego Wydziału, który tego dnia obchodził urodziny.
 
Galeria zdjęć:
 
 

 Program uroczystości:

 
 • Gaudeamus igitur
 • Powitanie gości przez Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowę
 • Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowy
 • Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda Lammka
 • Wręczenie dyplomów habilitacyjnych
 • Promocje doktorskie
 • Wręczenie dyplomów licencjackich i magisterskich
 • Wykład prof. Bogusława Żyłko
 • Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka
 • Gaude, Mater Polonia

 

Podczas uroczystości na stopień doktora habilitowanego promowani zostali:

 

Daniel Kalinowski, Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Praca pt: Świat Franza Kafki. Sekwencja polska.
 
Marek Mosakowski, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Romańskiej. Praca pt.: Strategie wymazywania. Kobiece bohaterki w męskich tekstach francuskiego Oświecenia

Danuta Olszewska, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Germańskiej. Praca pt.: Metatexteme In den Geisteswissenschaften
 
Wojciech Owczarski, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schultza i Kantora.
 
Wojciech Piotrowski, Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim, Insytut Filologii Polskiej. Praca pt: Życie umysłowe Krzemieńca w latach 1805-1832.
 
Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt: Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w „Panu Tadeuszu”.
 
Feliks Tomaszewski, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: Drogi i stacje wygnania
 
Aleksandra Ubertowska, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: Świadectwo – Trauma – Głos. Literackie reprezentacje Holokaustu
 
Jadwiga Węgrodzka, Uniwersytet Gdański Instytut Anglistyki. Praca pt.: Patterns of enchantment: E. Nesbit and the traditions of childrens literature.
 
Barbara Zwolińska, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej.
 

Podczas uroczystości odbyły się promocje doktorskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymali:

 •   w zakresie literaturoznawstwa:
 
DOKTOR
PROMOTOR
TYTUŁ PRACY
Niwińska-Lipińska Ewa
prof. dr hab. Józef Bachórz
O powieściach Walerego Łozińskiego. Zarys monograficzny
Zając Aleksandra
prof. dr hab. Michał Błażejewski
50 lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2008. Próba monografii
Karpowicz-Słowikowska Sylwia
prof. UG, dr hab. Jan Data
Kwestia niemiecka w publicystyce Bolesława Prusa
Majer-Szreder Wioletta
prof. UG, dr hab. Jan Data
O powieściach współczesnych Jana Zachariasiewicza
Mosakowski Janusz
prof. UG, dr hab. Jan Data
Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku
Wyszogrodzka-Liberadzka Natalia
prof. Maria Dąbrowska-Partyka
Generacja „Krugovców” – próba charakterystyki pokolenia literackiego
Reglińska-Jemioł Anna
prof. dr hab. Irena Kadulska
Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku
Staniszewski Tomasz
prof. dr hab. Tadeusz Linkner
Gnostycyzm w literaturze Młodej Polski
Nowaczewski Artur
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku
Duroł Renata
prof. dr hab. Anna Martuszewska
Echa powieści gotyckiej w literaturze współczesnej
Misterek Daniel
prof. dr hab. Anna Martuszewska
Gry w mistyfikację w literaturze współczesnej
Kotowska Katarzyna
prof. dr hab. Michał Mrozowicki
La théorie de l’abjection dans les recherches sur la correspondence des art sur l’exemple de l’écriture féminine en France de la charnière du XXe et XXIe siècles (Teoria odrzucenia w badaniach nad powinowactwem sztuk na przykładzie literatury kobiecej we Francji przełomu XX i XXI wieku)
Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
Etos pruski a kultura pamięci. Literatura wspomnieniowa potoków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 r.
Supady Grzegorz
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796). Królewiecki pisarz i myśliciel z kręgu Immanuela Kanta
Wróblewska Barbara
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
Enthaltsamkeit als Form der Entsagung im Literarischen Schaffen Adalbert Stifters (Wstrzemięźliwość jako forma wyrzeczenia w literackiej twórczości Adalberta Stiftera)
Konefał Sebastian
prof. AP, dr hab. Mirosław Przylipiak
Antynomie cielesności w amerykańskim kinie science fiction oraz horrorze po roku 1960
Lentas Beata
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
Tadeusz Peiper w Hiszpanii
Rojek Lucyna
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
Pisarze Pustelnicy. Karpiński, Fredro, Peiper, Białoszewski

 • w zakresie językoznawstwa:
 
DOKTOR
PROMOTOR
TYTUŁ PRACY
Simon Maria
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Przekład uwierzytelniony polskich i niemieckich dokumentów metrykalnych i administracyjnych. Problemy ekwiwalencji tłumaczeniowej.
Turska Marta
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und der Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich (Internacjonalizmy w języku specjalistycznym w zakresie gastronomii i sztuki kulinarnej w ujęciu pięciojęzycznym)
Zawada Anna
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego we  współczesnym języku rosyjskim
Żurawlew Tomasz
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Poetyka ironii w twórczości Wisławy Szymborskiej w oryginale oraz w przekładach Karla Dedeciusa
Najbar Anna
dr hab. Jan Kortas
Le langage des musiciens: étude sociolingiustique (Język środowisk muzycznych we Francji: studium socjolingwistyczne)
Borodo Michał
prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
Between the Global and the Local: Translation for Children in Poland at the Turn of the 21st Century
Grzegorczyk Grzegorz
prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
Problems of translating humorous texts: Polish rendering of sketches from Monty Python’s Flying Circus
Banaszkiewicz Agnieszka
prof. dr hab. Edward Łuczyński
Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich
Witkowska Magdalena
prof. dr hab. Edward Łuczyński
System interpunkcyjny polszczyzny XIX wieku
Parysek Ewelina
prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
Językowy obraz konfliktu bałkańskiego (1991-1999) na  podstawie prasy polskiej, serbskiej, chorwackiej i bośniackiej)
Twardowska Aleksandra
prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
Antroponimia sarajewskich Żydów sefardyjskich w latach 1905-1941
Wojda Katarzyna
prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
Obraz flory i fauny w dwóch izbornikach z XI wieku na tle kultury Rusi
Zdrojewska Joanna
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
Fremdsprachliche Schülerinteraktionen von Dialogen zu Polylogen (Uczący się i ich obcojęzyczna interpretacja od dialogów do polilogów)
Żółtowska-Milewska Agnieszka
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
Zur Bedeutung der landeskundlischen Inhalte in den Lehr-Lernwerken für Deutsch als Fremdsprache im Lichte der Fremdwahrnehmung (Znaczenie treści krajoznawczych w podręcznikach do nauczania i uczenia się języka niemieckiego jako obcego w świetle postrzegania obcości)
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: czw., 06.11.2008 r., 0:00