fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej

 

Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Umożliwią one zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które pozwolą na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

Absolwenci Studiów Wczesnej Interwencji Logopedycznej zostaną przygotowani do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, zajmujących się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich i świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych, dyplomem ukończenia studiów magisterskich o kierunku logopedia bądź dyplomem ukończenia studiów magisterskich filologii polskiej o specjalności logopedycznej.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

13. 05. 2019 r. - 19. 07. 2019 r.

2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii do 19 lipca 19 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • świadectwo/odpis świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię świadectwa.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów przewiduje 280 godzin dydaktycznych realizowanych w dwóch semestrach. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (12 trzydniowych zjazdów od piątku rano do niedzieli).

Nauka na studiach podyplomowych jest odpłatna. Odpłatność za semestr w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2200 zł od osoby.

 

Informacje:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 27.02.2020 r., 9:20
Data publikacji: śr., 17.12.2008 r., 0:00