Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Surdologopedyczne
 

Celem Podyplomowych Studiów Surdologopedycznych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi rodzajami uszkodzeń narządu słuchu.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Surdologopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

1. 05. 2017 r. - 19. 01. 2018 r.

2. Złożyć w sekretariacie Katedry Logopedii do 19 stycznia 2018 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • świadectwo/odpis świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię świadectwa.

Program studiów obejmuje 220 godzin dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych), rozłożonych na dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (trzydniowy zjazd raz w miesiącu).

Odpłatność za semestr w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2000 zł od osoby.

 

Nasz adres:

Katedra Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pt., 22.09.2017 r., 15:30
Data publikacji: wt., 16.07.2013 r., 0:00