fbpx Konferencje i aktualności | Wydział Filologiczny

Konferencje i aktualności | Wydział Filologiczny

Konferencje i aktualności

Logopedia polska – osiągnięcia i perspektywy rozwoju.
W 40-lecie logopedii na Uniwersytecie Gdańskim

Gdańsk, 7-8 marca 2020 r.

Miejsce konferencji

Obrady: 7-8 marca 2020 r. – Wydział Filologiczny, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55

Warsztaty: 8 marca 2020 r. – Instytut Logopedii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 58

 

Mija już 40 lat od chwili, gdy na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło się kształcenie logopedów. Początki tego procesu związane są z Zakładem Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG i powstaniem w 1980 r. Podyplomowego Studium Logopedii, którego kierownikiem został ówczesny dr Bronisław Rocławski. Przełomowym momentem dla rozwoju gdańskiej logopedii było powstanie w 1987 roku Zakładu, a w 2009 roku Katedry Logopedii. Od października 2019 roku działalność naukowa i kształcenie logopedów odbywa się w nowo powołanym Instytucie Logopedii, funkcjonującym w strukturze Wydziału Filologicznego UG.  

Celem organizowanej konferencji jest ukazanie rozwoju logopedii, który dokonał się i dokonuje się na naszej uczelni, ale także zaprezentowanie dorobku i perspektyw rozwoju logopedii w Polsce. Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli wybitni naukowcy z większości ośrodków akademickich, kształcących logopedów w kraju.

Na spotkanie z tej wyjątkowej okazji serdecznie zapraszamy przede wszystkim logopedów – absolwentów studiów stacjonarnych i podyplomowych naszej uczelni, ale także inne osoby zainteresowane tematyką prezentowaną w wystąpieniach oraz podczas warsztatów (zob. załączony roboczy program konferencji).

Zapraszamy do zgłaszania posterów oraz uczestnictwa biernego w konferencji do 1 lutego 2020 r. na adres: seklog@ug.edu.pl. Informacje o konferencji wkrótce będą również dostępne na stronie www.logopedia.ug.edu.pl oraz na Fb Instytutu Logopedii. 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz udział w warsztatach, które odbędą się drugiego dnia, tj. 8 marca 2020 r. w Instytucie Logopedii. Opłata nie obejmuje uroczystej kolacji (w sobotę 7. 03. 20 r.). Udział w niej to dodatkowy koszt 100 zł od osoby (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Dla studentów i doktorantów Instytutu Logopedii opłata konferencyjna wynosi 75 zł.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia (w załączniku) swojego udziału w konferencji oraz w wybranych warsztatach wraz z dowodem wpłaty (lub jego kopią) najpóźniej do 1 lutego 2020 r. pod adres seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: śr., 15.01.2020 r., 8:07
Data publikacji: pt., 13.10.2017 r., 15:26