Konferencje i aktualności | Wydział Filologiczny

Konferencje i aktualności

logo

 

Szanowni Państwo,

Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, miasto Gdańsk oraz Grupa Wydawnicza Harmonia mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji NaukowejStarość - język – komunikacja. Nowe obszary logopedii”, która odbędzie się 28 i 29 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności oraz Katedrze Logopedii UG.

Wraz ze wzrostem populacji osób w wieku podeszłym istotny stał się problem zapewnienia tej grupie komfortu życia, opieki, leczenia i terapii. Mimo ogromnego zróżnicowania procesu starzenia się, u znacznej części seniorów notuje się zmiany w komunikacji. Konieczne jest prześledzenie i dokładny opis tychże zjawisk, tak w celu ustalenia zmian towarzyszących starości fizjologicznej, jak i powikłanej procesami patologicznymi. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na konieczność prowadzenia szeroko zakrojonych, transdyscyplinarnych badań tejże problematyki i podjęcie próby opracowania podstaw metodologii badań, co stałoby się podstawą rozwijającej się dopiero w naszym kraju gerontolingwistyki i gerontologopedii.

Konferencja połączona będzie z promocją monografii wieloautorskiej Gerontologopedia pod redakcją Waldemara Tłokińskiego, Stanisława Milewskiego oraz Katarzyny Kaczorowskiej-Bray. Tom ten ukaże się w serii Logopedia XXI Wieku, wydawanej przez Harmonię Universalis. Patronat honorowy nad książką objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.Gerontologopedia

 

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy badaczy, teoretyków i praktyków zainteresowanych następującymi zagadnieniami:

  • zmiany w mowie osób w wieku senioralnym;
  • komunikacja z osobami w wieku podeszłym (ang. Elderspeak);
  • fizjologiczny proces starzenia się i jego wpływ na komunikowanie się;
  • procesy patologiczne wpływające na komunikację osób starszych;
  • możliwości wsparcia procesów komunikacyjnych osób w wieku senioralnym.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału zapraszamy - oprócz logopedów - przedstawicieli nauk medycznych, społecznych, filozoficznych, prawnych.

Przewidujemy wystąpienia w sesjach plenarnych i sekcjach tematycznych, a także prezentację posterów (29 października 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności). 28 października w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzone będą również warsztaty poświęcone praktycznym aspektom terapii logopedycznej osób w wieku podeszłym.

Planujemy wydanie monografii wieloautorskiej, na którą złożą się pozytywnie ocenione przez recenzentów teksty referatów.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy wypełnić dołączony formularz i przesłać go na adres: seklog@ug.edu.pl do 15 września 2018 r.

W ramach opłaty konferencyjnej - zaświadczenie o uczestnictwie, przekąski, kawa, herbata oraz lunch.

Dla autorów wystąpień udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia czynnego udziału w konferencji (referat, poster) wraz z krótkimi streszczeniami (do 150 słów) prosimy przesłać do 15 września 2018 r.

Komitet Naukowy
prof. dr hab., lek. med. Waldemar Tłokiński - przewodniczący
dr hab. Stanisław Milewski, prof. nadzw. - v-ce przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Barbara Bień
prof. dr hab. Stanisław Grabias
prof. dr hab. Krzysztof Jodzio
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski
prof. dr hab. Edward Łuczyński
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
prof. dr hab. Adam A. Zych
dr hab. Piotr Czekanowski, prof. nadzw.
dr hab. Aneta Domagała, prof. nadwz.
dr hab. Alina Maciejewska, prof. nadwz.
dr hab. Mirosław Michalik, prof. nadzw.
dr hab. Henryk Olszewski, prof. nadzw.
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. nadzw.
dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. nadzw.
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Jerzy Tomik, prof. nadzw.
dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

Komitet Organizacyjny
dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray - przewodnicząca
dr Barbara Kamińska - sekretarz
dr Agnieszka Banaszkiewicz
dr Ewa Binkuńska
dr Ewa Wolańska
mgr Gabriela Dudziak
mgr Michał Szczepański

Komunikat

Lista zgłoszeń udziału czynnego (referaty) w konferencji jest zamknięta.

Do 30 września br. możliwe jest jeszcze zgłaszanie udziału czynnego w formie posterów oraz udziału biernego.

 

Dokumenty konferencyjne

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 08.10.2018 r., 8:27
Data publikacji: pt., 13.10.2017 r., 15:26